Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

 • Tên dự án: Dự án đầu tư Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 • Đại điện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng – Quảng Trạch.
 • Địa điểm xây dựng: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
 • Mục tiêu của dự án:
  • Cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an toàn cấp điện cho hệ thống;
  • Góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng nhanh của khu vực phía Bắc và toàn hệ thống điện Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2014 trở đi, cung cấp nguồn điện đáng kể cho khu vực các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc bộ và các khu vực lân cận, giảm tổn thất truyền tải và nâng cao chất lượng điện năng cho hệ thống;
  • Tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
 • Qui mô công suất: 2 x 600MW.
 • Cấu hình tổ máy: 01 lò hơi + 01tuabin + 01 máy phát
 • Điện năng sản xuất: 7,2 tỷ kWh/năm;
 • Nhiên liệu nhà máy:
  • Nhiên liệu chính: than cám 5
  • Nhiên liệu phụ: Dầu FO số 2B theo TCVN dùng để khởi động và đốt kèm khi phụ tải lò hơi  60% phụ tải định mức.
 • Cấp điện áp đấu nối với hệ thống điện: 220kV
 • Tiến độ dự án:
  • Vận hành thương mại Tổ máy 1: 9/2017.
  • Vận hành thương mại Tổ máy 2: 3/2018.

Các nhà máy điện khác

​​​​​​​​​​​​​​​​