Dự án Nhà máy thuỷ điện Đăkđrinh

 • Tên công trình: Dự án Thuỷ điện Đăkđrinh, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi và huyện Konplong, tỉnh Kon Tum.
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăkđrinh.
 • Hiện tại, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ hiện tại là 93,32% vốn điều lệ. Các cổ đông khác bao gồm: Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam, Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng, Tổng Công ty Sông Đà và các cổ đông khác là thể nhân.
 • Địa điểm xây dựng: Các xã Sơn Tân, Sơn Mùa, Sơn Dung thuộc huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi và các xã Đak Nên, Đak Rin thuộc huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum, cách thị xã Quảng Ngãi khoảng 70 km về phía Tây.
 • Đơn vị Tư vấn lập Dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2).
 • Mục tiêu đầu tư: Dự án thủy điện Đăkđrinh được đầu tư nhằm khai thác thuỷ năng dòng sông Trà Khúc để phát điện lên Hệ thống điện Quốc gia góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Dự án.
 • Qui mô công suất: 125 MW (2 X 62,5 MW).
 • Cấu hình tổ máy: 02 tổ máy.
 • Điện năng sản xuất: 540,9 triệu kWh/năm.
 • Cấp điện áp đấu nối với hệ thống điện: 220kV.
 • Tiến độ dự án:
  • Phát điện hòa lưới quốc gia Tổ máy 1: 29/05/2014.
  • Phát điện hòa lưới quốc gia Tổ máy 2: 29/08/2014.

Các nhà máy điện khác

​​​​​​​​​​​​​​​​