THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, người lao động đã được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức thực hiện với yêu cầu phải luôn đổi mới, thiết thực, gắn liền với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo động lực khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy ngành Dầu khí phát triển bền vững.

Petrovietnam đã tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Đưa công tác này vào thực chất, hiệu quả toàn diện, gắn với việc nêu cao trách nhiệm của lãnh đạo, sẻ chia giữa các đơn vị thành viên cùng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước giao cho, tạo đà phát triển vững chắc cho những năm tiếp theo.

Các danh hiệu cao quý nhất Petrovietnam đã đạt được:


GIỚI THIỆU
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​