Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

 • Chủ đầu tư: Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.
 • Địa điểm xây dựng: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
 • Công suất: 750 MW.
 • Cấu hình: 2-2-1
 • Tổng mức đầu tư phê duyệt trong FS: 11.078 tỷ đồng.
 • Sản lượng điện hàng năm: khoảng 4 tỷ kWh.
 • Tổng thầu EPC: LILAMA/PVC.
 • Nhà thầu cung cấp thiết bị chính: Siemens
 • Mốc xây dựng chính:
  • Khởi công năm 2009.
  • Vận hành thương mại năm 2011.

Các nhà máy điện khác

​​​​​​​​​​​​​​​​