GIỚI THIỆU
Thương hiệu Dầu khí

LỜI GIỚI THIỆU


Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) ra đời và phát triển bắt nguồn từ ước vọng lớn lao và sự tiên tri tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ 50 năm trước, bằng linh cảm của một thiên tài, Người đã hình dung ra đất nước muốn cường thịnh nhất định phải có ngành công nghiệp Dầu khí hùng mạnh. Trong chuyến thăm Liên Xô năm 1959, khi đến khu công nghiệp dầu mỏ Baku - Azerbaijan, Người đã nói: “Sau khi Việt Nam kháng chiến thắng lợi, Liên Xô nói chung và Azerbaijan nói riêng phải giúp đỡ Việt Nam xây dựng được những khu công nghiệp Dầu khí mạnh”. Câu nói đó là niềm tin của Bác, là ước vọng của nhân dân Việt Nam và cũng là “kim chỉ nam” trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, dưới sự chỉ đạo và quan tâm sát sao của Đảng và Nhà nước, tập thể Người lao động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã không ngừng cống hiến, vượt qua mọi thử thách và khó khăn, xây dựng Ngành Dầu khí Việt Nam trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng hàng đầu của đất nước, có nhiều đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng trưởng trong những năm gần đây của Petrovietnam luôn đạt mức trên 20%/nãm. Từ năm 1991 đến nay, Petrovietnam liên tiếp đóng góp trên 20% vào GDP hàng năm của cả nước, trên 30% vào tổng thu ngân sách Nhà nước và khoảng 20% vào tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Với những thành tựu đó, Petrovietnam đã thực sự trở thành đầu tàu kinh tế, là động lực đẩy nhanh tiến trình “công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Cũng trên chặng đường 35 năm lịch sử ấy, Thương hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngày càng được khẳng định trong khu vực và trên trường quốc tế. Trước bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn và hệ thống các đơn vị thành viên, Đảng ủy và Lãnh đạo Petrovietnam đặc biệt chú trọng đến vai trò của thương hiệu trong chiến lược phát triển Tập đoàn, xác định lấy thương hiệu là một trong những công cụ quản trị trung tâm nhằm phát huy tối đa nội lực, xây dựng nhận thức của cộng đồng, củng cố danh tiếng, quảng bá hình ảnh về một tập đoàn kinh tế vững mạnh, có thương hiệu mang tầm quốc gia; qua đó tạo lợi thế cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thêm mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế, đồng thời hướng tới phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Ngày 21/7/2011, Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã ban hành “Quy chế Quản lý Thương hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam” kèm theo Quyết định số 6444/QĐ-DKVN, trong đó “Hệ thống Nhận diện Thương hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam” là một nội dung quan trọng của Quy chế này. Hệ thống nhận diện Thương hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được ban hành với mục đích góp phần quản lý và điều hành thống nhất Thương hiệu nói chung và nhân hiệu nói riêng của Petrovietnam, đồng thời chuyển tải một cách nhất quán và có hệ thống thông điệp về các giá trị cốt lõi của Thương hiệu Petrovietnam và mục tiêu phát triển của Tập đoàn hướng tới năm 2025 trở thành “Tập đoàn kinh tế dầu khí hàng đầu trong khu vực - niềm tự hào của dân tộc Việt Nam”.

“Hệ thống nhận diện Thương hiệu tập đoàn Dầu khí Việt Nam” (được gọi tắt là “Hệ thống nhận diện Thương hiệu Tập đoàn” hay “Bộ nhận diện Thương hiệu Tập đoàn”) là mạng lưới giao diện giữa Thương hiệu Tập đoàn với khách hàng, đối tác và xã hội; là cơ sở xác lập tình trạng pháp lý của Thương hiệu Tập đoàn và điều hành hệ thống nhượng quyền thương mại và phân phối, chuyển giao Thương hiệu Tập đoàn. “Hệ thống nhận diện Thương hiệu Tập đoàn” được phổ biến rộng rãi và khuyến khích áp dụng tại các công ty/đơn vị thành viên của Tập đoàn nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp cho Thương hiệu Tập đoàn, góp phần xây dựng Thương hiệu Tập đoàn trở thành một thương hiệu mang tầm quốc gia và có khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế.

“Hệ thống nhận diện Thương hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam” gồm hai phần:

Phần 1 - Hệ thống Quy chuẩn nhận diện Thương hiệu Tập đoàn bao gồm các quy chuẩn nhất quán về hình khối, kiểu dáng, font chữ, kích thước, màu sắc và bố cục của Logo Tập đoàn, Logo các đơn vị thành viên Tập đoàn và Biểu tượng Bộ chỉ số PVN-Index. Đây là những quy chuẩn nền tảng cho mọi ứng dụng của Hệ thống nhận diện Thương hiệu Tập đoàn trên các công cụ truyền thông tĩnh và truyền thông động được Tập đoàn sử dụng rộng rãi trong mọi hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh cũng như các hoạt động cộng đồng và quan hệ công chúng.

Phần 2 - Hệ thống các ứng dụng của quy chuẩn nhận diện là tập hợp phần lớn các thiết kế ứng dụng bao gồm các ấn phẩm, tài liệu, biển hiệu quảng cáo và các công cụ truyền thông khác nhằm tạo ra cảm nhận rõ nét và đặc trưng về Thương hiệu Petrovietnam.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​