Dự án Nhà máy thuỷ điện Hủa Na

 • Tên công trình: Dự án Thuỷ điện Hủa Na;
 • Địa điểm xây dựng: Xã Đồng Văn, huyện Quế phong, tỉnh Nghệ An, cách thị Trấn Kim Sơn huyện Quế Phong khoảng 55 km về phía Bắc Đông Bắc.
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thuỷ điện Hủa Na;
 • Hiện tại, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ hiện tại là 82,196% vốn điều lệ. Các cổ đông khác bao gồm: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam; Ngân hàng TMCP Quân đội; Ngân hàng TMCP Bắc Á, Công ty CP Đầu tư Tài chính & Bất động sản Việt; Ngân hàng TMCP Sài Gòn và một số nhà đầu tư nhỏ khác.
 • Đơn vị Tư vấn lập Dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Điện 1 (PECC1);
 • Mục tiêu đầu tư: Dự án thủy điện Hủa Na được đầu tư nhằm khai thác thuỷ năng trên dòng sông Chu để phát điện lên Hệ thống điện Quốc gia góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phòng chống lũ lụt cho hạ du (100 triệu m3), cung cấp nước tưới cho vùng hạ du, nuôi trồng & khai thác thủy sản, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây bắc tỉnh Nghệ An.
 • Qui mô công suất: 180 MW (2 X 90 MW)
 • Cấu hình tổ máy: 02 tổ máy.
 • Điện năng sản xuất: 717,6 triệu kWh/năm.
 • Cấp điện áp đấu nối với hệ thống điện: 220kV.
 • Tiến độ dự án:
  • Vận hành thương mại Tổ máy 1: 01/02/2013.
  • Vận hành thương mại Tổ máy 2: 27/03/2013.

Các nhà máy điện khác

​​​​​​​​​​​​​​​​