Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 1

 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
 • Đơn vị quản lý vận hành: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam/Công ty Điện lực Dầu Khí Nhơn Trạch.
 • Địa điểm xây dựng: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
 • Công suất: 450 MW.
 • Cấu hình: 2-2-1
 • Tổng mức đầu tư phê duyệt trong FS: 6.093,570 tỷ đồng.
 • Sản lượng điện hàng năm: khoảng 2,5 tỷ kWh
 • Tổng thầu EPC: LILAMA/CC1.
 • Nhà thầu cung cấp thiết bị chính: Alstoms
 • Mốc xây dựng chính:
  • Khởi công năm 2007.
  • Vận hành thương mại năm 2009.

Các nhà máy điện khác

​​​​​​​​​​​​​​​​