Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn của tác giả Nguyễn Thị Kim Khánh (PV GAS)
Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Nguyễn Thị Kim Khánh thuộc Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Tham gia bình chọn cho ẢNH ĐƠN của tác giả Nguyễn Thị Kim Khánh tại Fanpage PetroTimes

16-NTKK-AD-0001: Giữ gìn Nhà máy Xanh, Sạch, Đẹp.

16-NTKK-AD-0002: Thực hiện phong trào 5S - Dọn dẹp vệ sinh Nhà máy.

16-NTKK-AD-0002: Thực hiện phong trào 5S - Dọn dẹp vệ sinh Nhà máy.

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Khánh


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​