Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Ảnh đơn của tác giả Lý Vĩnh Bình (PV GAS)
Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Lý Vĩnh Bình thuộc Ban Tài chính - Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Tham gia bình chọn cho ẢNH ĐƠN của tác giả Lý Vĩnh Bình tại Fanpage PetroTimes

16-LVB-AD-0001: Màu xanh trên công trình khí.

16-LVB-AD-0001: Màu xanh trên công trình khí.

Tác giả: Lý Vĩnh Bình


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​