Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Bộ ảnh "Công tác hậu cần Cuộc họp cổ đông", tác giả Tạ Đặng Ngọc Châu (PV GAS)
Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Tạ Đặng Ngọc Châu thuộc Ban Tài chính - Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Tham gia bình chọn cho ẢNH BỘ 16-TDNC-AB-0001 của tác giả Tạ Đặng Ngọc Châu tại Fanpage PetroTimes

Trong năm 2023, trước tình hình kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt các biến động lớn, đặc biệt là trong thị trường ngành năng lượng, PV GAS đã tổ chức thành công Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên để báo cáo các giải pháp ứng phó, thảo luận và thông qua kế hoạch năm 2023 cùng các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, khẳng định quyết tâm và nỗ lực phát triển doanh nghiệp tiên phong ngành công nghiệp Khí. Đội ngũ Tài chính và các bộ phận hỗ trợ đã nhiệt tình trong công tác chuẩn bị, góp phần tạo nên thành công của sự kiện.

16-TDNC-AB-0001-01: Chúc mừng tân lãnh đạo PV GAS.

16-TDNC-AB-0001-01: Chúc mừng tân lãnh đạo PV GAS.

16-TDNC-AB-0001-02: Team Tài chính trong công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông.

16-TDNC-AB-0001-02: Team Tài chính trong công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông.

16-TDNC-AB-0001-03: Đội ngũ hỗ trợ Đại hội cổ đông.

16-TDNC-AB-0001-03: Đội ngũ hỗ trợ Đại hội cổ đông.

16-TDNC-AB-0001-04: Hướng dẫn Cổ đông tham dự.

16-TDNC-AB-0001-04: Hướng dẫn Cổ đông tham dự.

16-TDNC-AB-0001-05: Thảo luận nội dung đại hội.

16-TDNC-AB-0001-05: Thảo luận nội dung đại hội.

Tác giả: Tạ Đặng Ngọc ChâuBình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​