Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn lần 1 của tác giả Vũ Đình Hưng (Vietsovpetro)
Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Vũ Đình Hưng, bút danh Hungvu thuộc Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí - Vietsovpetro.

Tham gia bình chọn cho ẢNH ĐƠN của tác giả Vũ Đình Hưng, bút danh Hungvu tại Fanpage PetroTimes

09-VDH-AD-0001: Bến cảng.

09-VDH-AD-0002: Bến cầu tàu trung tâm.

09-VDH-AD-0002: Bến cầu tàu trung tâm.

09-VDH-AD-0003: Cảng dầu khí ngày lặng sóng.

09-VDH-AD-0003: Cảng dầu khí ngày lặng sóng.

09-VDH-AD-0004: Cất nóc khối thượng tầng.

09-VDH-AD-0004: Cất nóc khối thượng tầng.

09-VDH-AD-0005: Cất nóc khối thượng tầng.

09-VDH-AD-0005: Cất nóc khối thượng tầng.

09-VDH-AD-0006: Cầu cảng mùa biển động.

09-VDH-AD-0006: Cầu cảng mùa biển động.

09-VDH-AD-0007: Cầu cảng sau cơn mưa.

09-VDH-AD-0007: Cầu cảng sau cơn mưa.

09-VDH-AD-0008: Cầu cảng Vietsovpetro ngày lặng sóng.

09-VDH-AD-0008: Cầu cảng Vietsovpetro ngày lặng sóng.

09-VDH-AD-0009: Dàn hàng đợi nhiệm vụ.

09-VDH-AD-0009: Dàn hàng đợi nhiệm vụ.

09-VDH-AD-0010

09-VDH-AD-0010

Tác phẩm dự thi 'Petrovietnam trong tôi': Các ảnh đơn lần 1 của tác giả Vũ Đình Hưng (Vietsovpetro)

09-VDH-AD-0011: Hạ thủy chân đế loại 3 chân.

09-VDH-AD-0012: Hạ thủy khối thượng tầng.

09-VDH-AD-0012: Hạ thủy khối thượng tầng.

09-VDH-AD-0013: Lai dắt sà lan vận chuyển chân đế.

09-VDH-AD-0013: Lai dắt sà lan vận chuyển chân đế.

Tác giả: Vũ Đình Hưng


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​