Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn của tác giả Đặng Song Hà (PVEP)
Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Đặng Song Hà thuộc Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Tham gia bình chọn cho ẢNH ĐƠN của tác giả Đặng Song Hà tại Fanpage PetroTimes

Bức ảnh chụp ngày 6/11/2023 khi tác giả ngày đầu tiên lên giàn DH-02 lô 05-1(a) phục vụ chiến dịch đo MPLT. Vào buổi chiều tà khi tác giả đang lấy đồ ăn tối được cẩu từ dưới tàu lên. Bỗng bắt gặp khung cảnh tuyệt đẹp này. Xa xa ai tinh mắt sẽ thấy 1 tàu chở dầu ngoài xa nữa.

10-DSH-AD-0001: Hoàng hôn trên wellhead platform DH-02.
10-DSH-AD-0001: Hoàng hôn trên wellhead platform DH-02.

10-DSH-AD-0002: Hình ảnh chiếc tàu ngoài xa.

10-DSH-AD-0002: Hình ảnh chiếc tàu ngoài xa.

Tác giả: Đặng Song HàBình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​