Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn của tác giả Đỗ Đức Thái (PV GAS)
Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Đỗ Đức Thái thuộc Ban An toàn - Sức khỏe - Môi trường, Cơ quan Điều hành, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Tham gia bình chọn cho ẢNH ĐƠN của tác giả Đỗ Đức Thái tại Fanpage PetroTimes

16-DDT-AD-0001: Chuyến tàu đêm.

16-DDT-AD-0002: Chuyến tàu đêm.

16-DDT-AD-0002: Chuyến tàu đêm.

Tác giả: Đỗ Đức Thái


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​