Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Ảnh đơn của tác giả Nguyễn Hồng Hà (PV GAS)
Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Nguyễn Hồng Hà, bút danh Hato thuộc Ban Kiểm soát nội bộ, Cơ quan Điều hành, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Tham gia bình chọn cho ẢNH ĐƠN của tác giả Nguyễn Hồng Hà tại Fanpage PetroTimes

16-NHH-AD-0001: Chặng đường thanh xuân đồng hành cùng PETROVIETNAM.

16-NHH-AD-0001: Chặng đường thanh xuân đồng hành cùng PETROVIETNAM.

Tác giả: Nguyễn Hồng HàBình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​