Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn của tác giả Tăng Khánh Nguyên (PV GAS)
Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Tăng Khánh Nguyên thuộc Ban An toàn - Sức khỏe - Môi trường, Cơ quan Điều hành, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Tham gia bình chọn cho ẢNH ĐƠN của tác giả Tăng Khánh Nguyên tại Fanpage PetroTimes

16-TKN-AD-0001: Nét đẹp lao động của người PV GAS trong dừng khí 2023.

16-TKN-AD-0002: nét đẹp lao động của người PV GAS trong dừng khí 2023.

16-TKN-AD-0002: nét đẹp lao động của người PV GAS trong dừng khí 2023.

16-TKN-AD-0003: Tọa đàm chăm sóc sức khỏe cho người lao động - Ung thư biết sớm trị lành.

16-TKN-AD-0003: Tọa đàm chăm sóc sức khỏe cho người lao động - Ung thư biết sớm trị lành.

16-TKN-AD-0004: Tọa đàm chăm sóc sức khỏe cho người lao động - Ung thư biết sớm trị lành.

16-TKN-AD-0004: Tọa đàm chăm sóc sức khỏe cho người lao động - Ung thư biết sớm trị lành.

16-TKN-AD-0005: Tọa đàm chăm sóc sức khỏe cho người lao động - Ung thư biết sớm trị lành.

16-TKN-AD-0005: Tọa đàm chăm sóc sức khỏe cho người lao động - Ung thư biết sớm trị lành.

Tác giả: Tăng Khánh Nguyên


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​