Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Bộ ảnh "Phát triển bền vững", tác giả Lê Minh Phúc (PV Power)
Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Lê Minh Phúc thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power).

Tham gia bình chọn cho ẢNH BỘ 11-LMP-AB-0001 của tác giả Lê Minh Phúc tại Fanpage PetroTimes

Nhắc đến Petrovietnam không chỉ là khai thác, là máy móc móc khổng lồ, là công nghiệp; mà còn thấy một Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) của Petrovietnam xanh mát, bình yên, an toàn và hiệu quả. PVPower NT2 như mái nhà chung của mỗi người lao động, nơi mang ước vọng, nơi có niềm tin gắn kết mỗi CBCNV làm việc cống hiến vì PVPower NT2, vì Petrovietnam phát triển bền vững!

11-LMP-AB-0001-01

11-LMP-AB-0001-02

11-LMP-AB-0001-02

11-LMP-AB-0001-03

11-LMP-AB-0001-03

11-LMP-AB-0001-04

11-LMP-AB-0001-04

11-LMP-AB-0001-05

11-LMP-AB-0001-05

11-LMP-AB-0001-06

11-LMP-AB-0001-06

Tác giả: Lê Minh Phúc


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​