Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Bộ ảnh Chuyến công tác Commissioning công trình “Xây dựng các giếng bổ sung trên giàn BK-4 , BK4A", tác giả Phạm Ngọc Phương (Vietsovpetro)
Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Phạm Ngọc Phương, bút danh Phạm Phương thuộc Xí nghiệp Cơ Điện - Vietsovpetro.

Tham gia bình chọn cho ẢNH BỘ 09-PNP-AB-0002 của tác giả Phạm Ngọc Phương, bút danh Phạm Phương tại Fanpage PetroTimes

09-PNP-AB-0002-01: Giàn trung tâm CTK3.

09-PNP-AB-0002-02: Giàn Tam Đảo 03 cập bến BK4A.

09-PNP-AB-0002-02: Giàn Tam Đảo 03 cập bến BK4A.

09-PNP-AB-0002-03: Hàn cắt ống dầu trên BK4.

09-PNP-AB-0002-03: Hàn cắt ống dầu trên BK4.

09-PNP-AB-0002-04: Lắp đặt ống dầu trên BK4.

09-PNP-AB-0002-04: Lắp đặt ống dầu trên BK4.

09-PNP-AB-0002-05: Lắp đặt ống dầu dưới chân đế giàn BK4.

09-PNP-AB-0002-05: Lắp đặt ống dầu dưới chân đế giàn BK4.

09-PNP-AB-0002-06: Lắp đặt ống dầu dưới chân đế giàn BK4.

09-PNP-AB-0002-06: Lắp đặt ống dầu dưới chân đế giàn BK4.

09-PNP-AB-0002-07: Lắp đặt ống dầu dưới chân đế giàn BK4.

09-PNP-AB-0002-07: Lắp đặt ống dầu dưới chân đế giàn BK4.

09-PNP-AB-0002-08: Giàn BK9.

09-PNP-AB-0002-08: Giàn BK9.

09-PNP-AB-0002-09: Giàn CTK3.

09-PNP-AB-0002-09: Giàn CTK3.

09-PNP-AB-0002-10: Thanh xuân.

09-PNP-AB-0002-10: Thanh xuân.

 

Tác giả: Phạm Ngọc Phương


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​