Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn của tác giả Nguyễn Thị Thùy Linh (PV GAS)
Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Nguyễn Thị Thùy Linh thuộc Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVCoating), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Tham gia bình chọn cho ẢNH ĐƠN của tác giả Nguyễn Thị Thùy Linh tại Fanpage PetroTimes

16-NTTL-AD-0001: PVCoating thực hiện bọc bảo ôn đường ống.

16-NTTL-AD-0001: PVCoating thực hiện bọc bảo ôn đường ống.

16-NTTL-AD-0002: PVCoating thực hiện bọc bảo ôn đường ống.

16-NTTL-AD-0002: PVCoating thực hiện bọc bảo ôn đường ống.

16-NTTL-AD-0003: PVCoating thực hiện bọc bảo ôn đường ống.

16-NTTL-AD-0003: PVCoating thực hiện bọc bảo ôn đường ống.

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​