Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn của tác giả Nguyễn Thị Thư (PVOIL)
Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Nguyễn Thị Thư thuộc Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Tham gia bình chọn cho ẢNH ĐƠN của tác giả Nguyễn Thị Thư tại Fanpage PetroTimes

17-NTT-AD-0001: Tham gia trò chơi giành giải nhất

Tác phẩm dự thi

17-NTT-AD-0002: Nghỉ giải lao chuẩn bị phần thi tiếp theo.

Tác giả: Nguyễn Thị Thư


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​