Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn của tác giả Đặng Công Quốc (PV GAS)
Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Đặng Công Quốc thuộc Ban An toàn - Sức khỏe - Môi trường, Cơ quan Điều hành, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Tham gia bình chọn cho ẢNH ĐƠN của tác giả Đặng Công Quốc tại Fanpage PetroTimes

16-DCQ-AD-0001: Khi đàn ông vào bếp - Đem ẩm thực Nhật đến với người Lao động PV GAS.

16-DCQ-AD-0002: Khi đàn ông vào bếp - Đem ẩm thực Nhật đến với người Lao động PV GAS.

16-DCQ-AD-0002: Khi đàn ông vào bếp - Đem ẩm thực Nhật đến với người Lao động PV GAS.

16-DCQ-AD-0003: Khi đàn ông vào bếp - Đem ẩm thực Nhật đến với người Lao động PV GAS.

16-DCQ-AD-0003: Khi đàn ông vào bếp - Đem ẩm thực Nhật đến với người Lao động PV GAS.

 Tác giả: Đặng Công Quốc


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​