Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn của tác giả Lý Bảo Hùng (PV GAS)
Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Lý Bảo Hùng thuộc Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Tham gia bình chọn cho ẢNH ĐƠN của tác giả Lý Bảo Hùng tại Fanpage PetroTimes

16-LBH-AD-0001: Kiểm tra thông số.

Nhân viên kỹ thuật đang thu thập thông tin sau khi hoàn thành phóng thoi thông minh từ giàn khoan vào đến nhà máy.

16-LBH-AD-0002: Tan ca.

16-LBH-AD-0002: Tan ca.

Anh em bộ phận vận hành tan ca sau 12 tiếng làm việc tại nhà máy.

16-LBH-AD-0003: Chung tay.

16-LBH-AD-0003: Chung tay.

Nhân viên bộ phận bảo trì đang cùng nhau bảo dưỡng máy nén khí cao áp.

16-LBH-AD-0004: Kiểm tra độ chính xác.

16-LBH-AD-0004: Kiểm tra độ chính xác.

Nhân viên bộ phận bảo trì đang gia công thiết bị chính xác của bơm dầu nóng.

16-LBH-AD-0005: Turnaround.

16-LBH-AD-0005: Turnaround.

Nhân viên bộ phận bảo trì đang bảo dưỡng máy nén khí trong đợt bảo dưỡng lớn của công ty sau mỗi 5 năm.

16-LBH-AD-0006: Luyện tập.

16-LBH-AD-0006: Luyện tập.

Đội chữa cháy cơ sở, luyện tập hàng tuần nhằm đảm bảo có thể sử lý tại chỗ các sự cố xảy ra trong nhà máy.

16-LBH-AD-0007: Luyện tập.

16-LBH-AD-0007: Luyện tập.

Đội chữa cháy cơ sở, luyện tập hàng tuần nhằm đảm bảo có thể sử lý tại chỗ các sự cố xảy ra trong nhà máy.

16-LBH-AD-0008: Kiểm tra.

16-LBH-AD-0008: Kiểm tra.

Nhân viên an toàn hàng ngày đi kiểm tra các giấy phép làm việc đã được cấp, nhằm đảm bảo các biện pháp kiểm soát an toàn được tuân thủ đúng.

16-LBH-AD-0009: Vào ca.

16-LBH-AD-0009: Vào ca.

Anh em bộ phận vận hành vào ca làm việc tại nhà máy.

16-LBH-AD-0010: Bảo dưỡng trong mùa dịch Covid.

16-LBH-AD-0010: Bảo dưỡng trong mùa dịch Covid.

Nhân viên bộ phận bảo trì đang bảo dưỡng van khí chính tại Long Hải trong đợt bảo dưỡng lớn của công ty sau mỗi 5 năm.

Tác giả: Lý Bảo Hùng


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​