Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02/2024
Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Tập đoàn kính gửi các đồng chí Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02/2024. Đề nghị các đồng chí triển khai trong sinh hoạt chi bộ định kỳ.Chi tiết xem tại đây

 Trân trọng!


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​