Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 05/2024


 

Ban Tuyên giáo ĐU Tập đoàn kính gửi các đồng chí Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 5/2024. Đề nghị các cấp ủy/đoàn thể triển khai trong sinh hoạt chi bộ định kỳ. Chi tiết xin xem tại đây!

Trân trọng!


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​