Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6/2024


Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn kính gửi  các đồng chí cán bộ tham mưu công tác xây dựng Đảng tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6/2024. Đề nghị các đồng chí triển khai trong sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Chi tiết xin xem tại đây!


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​