Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 07/2023
Ngày 7/7/2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn tổng hợp tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7/2023 gửi các đơn vị phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ. Đề nghị các đơn vị sớm triển khai.

Chi tiết xin xem tại đây. 


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​