Ophir Energy tim thấy phát hiện khí tại Indonesia
Ngày 07/12/2018, Ophir đã cập nhật tình hình hoạt động khoan gần đây tại Indonesia và Thái Lan.

Theo đó, giếng khoan thăm dò Paus Biru-1 đã được khoan tới độ sâu tổng cộng 710 m và phát hiện khí tại vỉa chứa carbonate thuộc hệ tầng Mundu với chiều dày tầng sản phẩm ước đạt 29m. Công tác khoan thử vỉa (DST) đã được thực hiện ở độ sâu từ 576m - 605 m, cho dòng khí lưu lượng ổn định khoảng 11,2 triệu feet khối khí tiêu chuẩn mỗi ngày (MMscf/d) trong khoảng thời gian 5 giờ tại đường kính lỗ khoan 64 /64 inch và áp suất đầu giếng 525 psig. Lưu lượng thử vỉa tối đa đạt 13,8 MMscf/d tại đường kính lỗ khoan 120/64 inch Choke trong 55 phút.

 

Giếng đã được đóng lại, Ophir sẽ chuẩn bị kế hoạch phát triển mỏ để đệ trình phê duyệt lên cơ quan quản lý. Phát hiện Paus Biru nằm cách phía Đông mỏ khí Oyong đang được khai thác khoảng 27 km (16 dặm) thuộc hợp đồng phân chia sản phẩm Sampang PSC. 

Ophir, thông qua công ty liên kết, nắm giữ 45% cổ phần và là nhà điều hành tại hợp đồng phân chia sản phẩm Sampang PSC.(EPM, 07/12)
 Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​