HỘI CỰU CHIẾN BINH TẬP ĐOÀN

Ngày 15/12/2009, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã ký Quyết định 480/QĐ-CCB về việc thành lập Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Sau hơn 6 năm hoạt động, hệ thống tổ chức của Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được kiện toàn với 22 tổ chức Hội trực thuộc với hơn 2.977 hội viên, hoạt động trải dài trên các địa bàn trong nước. Hầu hết các đồng chí trong Ban chấp hành đều là những cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu hoặc giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong Quân đội, hiện là những cán bộ giữ vị trí trọng yếu trong các cơ quan, đơn vị thuộc Tập đoàn.

Đối với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các cựu chiến binh đã có những đóng góp cực kỳ to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Dầu khí. Đặc biệt từ giai đoạn sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cho tới nay như Thượng tướng Đinh Đức Thiện, Trung tướng Nguyễn Hòa, Thiếu tướng Tô Ký, các đồng chí sĩ quan cao cấp: Phan Tử Quang, Phạm Văn Diêu, Đặng Quốc Tuyển… và rất nhiều đồng chí khác. Những cựu chiến binh, quân nhân vừa rời tay súng được Đảng, Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng ngành Dầu khí đã phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, đó là “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, lao động có kỷ luật và hiệu quả, đóng góp đáng kể cho sự phát triển của tập đoàn.

Hội CCB Tập đoàn luôn vững vàng, kiên định, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các cấp Hội Cựu chiến binh trong Tập đoàn đã thường xuyên động viên, quan tâm chăm lo đời sống, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của CCB, giúp nhau khắc phục khó khăn trong cuộc sống, coi đó là chất keo gắn kết chặt chẽ, bền vững trong toàn Hội.

Thông qua các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hàng năm Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như về nguồn, thăm chiến trường xưa, tri ân đồng đội, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; phối hợp với Công đoàn Tập đoàn, Đoàn Thanh  niên tập đoàn tổ chức thăm và tặng quà cho các thương binh, bệnh binh tại các trung tâm điều dưỡng, Hội đã cùng với cán bộ công nhân viên Tập đoàn tích cực tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn sau lũ… với những nghĩa cử cao đẹp và mang đậm tính nhân văn sâu sắc ngành Dầu khí.

Từ khi mới được thành lập đến nay, Hội CCB Tập đoàn luôn nhận được sự chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Hội CCB Việt Nam và trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội trong toàn Tập đoàn. Các cựu chiến binh dầu khí luôn giữ được phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, đoàn kết, tích cực tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao. Tư tưởng hội viên ổn định, nhận thức và bản lĩnh ngày càng được nâng cao; chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của đơn vị công tác, địa phương nơi cư trú; không có hội viên Cựu chiến binh vi phạm các quy định và chịu các hình thức kỷ luật.

Các hoạt động của tổ chức Hội đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đồng thời nâng cao chất lượng trong công tác chuyên môn, tăng năng suất lao động, cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính thiết thực, hiệu quả và mãi xứng đáng là “Người lính” trên “mặt trận” Dầu khí!

​​​​​​​​​​​​​​​​