CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Trước nhu cầu thành lập một tổ chức công đoàn thống nhất, tham gia bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho Người lao động Dầu khí, ngày 16/12/1991, Công đoàn Dầu khí Việt Nam chính thức được thành lập.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng đại diện cho công nhân, viên chức, lao động tham gia quản lý, chăm lo đời sống công nhân lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn); bám sát, nắm bắt tình hình sản xuất - kinh doanh, nguyện vọng của cán bộ công nhân viên chức để cùng với lãnh đạo Tập đoàn ty hoạch định các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động.

Ngày 16/12 hằng năm được lấy làm ngày kỷ niệm thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Dấu mốc này chính thức đánh dấu việc cán bộ, công nhân và lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoạt động trong một tổ chức Công đoàn thống nhất. Phong trào công nhân, lao động được lãnh đạo, phát động đầy sáng tạo và hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành Dầu khí và giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, người lao động Tập đoàn nói riêng và đóng góp hiệu quả cho công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

​​​​​​​​​​​​​​​​