HỘI DOANH NHÂN TRẺ TẬP ĐOÀN

Hội Doanh nhân trẻ Dầu khí là Chi hội Trực thuộc Trung ương Hội Các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam, được thành lập ngày 12/9/2007 với tên gọi đầy đủ là Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, chịu sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên Tập đoàn.

Thực hiện nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ trong ngành Dầu khí, Hội DNT Dầu khí đã không ngừng phát triển. Từ 115 hội viên năm 2008 đến nay Hội có 302 hội viên và 17 chi hội trực thuộc. Hội đã từng bước kiện toàn bộ máy hoạt động, khẳng định vai trò và vị trí của tổ chức Hội, đóng góp tích cực vào phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam.

Bằng sự năng động, sáng tạo, trí tuệ, các hội viên Hội DNT Dầu khí đã phát huy ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm, khát vọng vươn lên lập thân lập nghiệp, trở thành đội ngũ xung kích đột phá trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác Dầu khí, các dịch vụ mới, trong ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, điều hành quản lý doanh nghiệp và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, uy tín, sức cạnh trạnh của Tập đoàn và các đơn vị Thành viên.

Trong thời kỳ Hội nhập kinh tế quốc tế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có một vị trí quan trọng, đầu tàu trong phát triển kinh tế đấtnước; đã tạo nhiều cơ hội cho Doanh nhân trẻ Dầu khí phấn đấu, rèn luyện, học tập và trưởng thành nhanh chóng về năng lực và trình độ quản lý doanh nghiệp.

Từ sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ doanh nhân trẻ Dầu khí đã xuất hiện nhiều doanh nhân trẻ Dầu khí đạt thành tích cao trong các hoạt động của tuổi trẻ Việt Nam như các giải thưởng: “Sao Vàng đất Việt”, “Sao Đỏ”, “100 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”…

Ngoài hoạt động kinh doanh, kế thừa và phát huy ý thức tình nguyện vì cộng đồng của ngành Dầu khí, các doanh nhân trẻ Dầu khí đã dành nhiều tâm sức cho công tác an sinh xã hội, cùng với Tập đoàn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, chia sẻ khó khăn với đồng bào nghèo, với thanh thiếu niên còn  gặp nhiều khó khăn.

Các doanh nhân trẻ Dầu khí cũng luôn sẵn sàng, nhiệt tình trong hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên, thanh niên. Qua đó gợi mở những ý tưởng kinh doanh, những định hướng về nghề nghiệp, kỹ năng, kiến thức… giúp các bạn sinh viên, thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp.

Trong quá trình phát triển, Hội DNT Dầu khí mong muốn mở rộng hợp tác với bạn bè trong, ngoài ngành và bạn bè quốc tế để đoàn kết cùng phát triển, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, gắn với việc xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trẻ Dầu khí, doanh nhân trẻ Dầu khí “Tâm huyết, sáng tạo, chuyên nghiệp, trách nhiệm”.

​​​​​​​​​​​​​​​​