Các đơn vị thành viên

Các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ

Các Đơn vị thành viên và liên kết

 

Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 (TB2PP)

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí (PetroCons)

Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1 (LP1PP)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PVPower)

Tổng Công ty CP Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem)

Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 (SH1PP)

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo)

Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS)

Chi nhánh Tập đoàn - Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BĐPOC)

Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcom Bank)

Chi nhánh Tập đoàn - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC)

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP)

Chi nhánh Tập đoàn - Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SWPOC)

Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPoly)

Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP (PV Engineering)

Chi nhánh tập đoàn - Chi nhánh Phân phối Sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB)

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)

Tổng Công ty Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình dầu khí - CTCP (PVMR)

Trung tâm Ứng cứu sự cố dầu tràn – NASOS

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CPCP (PVOil Corp.)

Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI)

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)

Tổng Công ty CP Khoan & Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVDrilling)

Công ty CP Phát triển Đông Dương Xanh (GID)

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU)

Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)

Công ty CP Đầu tư Khai thác cảng Phước An (PAP)

Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC)

Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)

Công ty TNHH Tân Cảng – PetroCamranh

Văn phòng Đại diện phía Nam

Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco)

Công ty TNHH Lọc hóa Dầu Nghi Sơn (NSRP)

Văn phòng Đại diện tại Liên bang Nga

Công ty CP PVI (PVI Holdings)

Công ty TNHH Gazpromviet

 

 

Công ty TNHH Liên doanh Rusvietpetro

​​​​​​​​​​​​​​​​