Cụm công trình "Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ để khai thác các mỏ khí - condensate với điều kiện đặc biệt phức tạp, thềm lục địa Việt Nam"
Bản lĩnh, trí tuệ của những "người đi tìm lửa". Cụm công trình "Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ để khai thác các mỏ khí - condensate với điều kiện đặc biệt phức tạp, thềm lục địa Việt Nam" gắn liền với Dự án Biển Đông 01- niềm tự hào của ngành Dầu khí Việt Nam - là minh chứng cho bản lĩnh trí tuệ, tinh thần yêu nước, dám nghĩ dám làm của những "người đi tìm lửa" thời kỳ mới.

[E-Magazine] Bản lĩnh, trí tuệ của những “người đi tìm lửa”

[E-Magazine] Bản lĩnh, trí tuệ của những “người đi tìm lửa”

[E-Magazine] Bản lĩnh, trí tuệ của những “người đi tìm lửa”

[E-Magazine] Bản lĩnh, trí tuệ của những “người đi tìm lửa”

Nội dung: Trúc Lâm

Thiết kế: Duy Tiến


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​