Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng: Chúng ta đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng về niềm tin
Ngày 23/2, tại Hà Nội, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã chủ trì kỳ họp Ban Chỉ đạo Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam.

Tham dự kỳ họp còn có Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh, cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam (Ban Chỉ đạo).

Báo cáo tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Chí Thanh cho biết, trong hơn một năm triển khai Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam (Đề án), Ban Chỉ đạo đã thực hiện được rất nhiều hạng mục công việc đề ra: thực hiện thành lập Ban Chỉ đạo, phân công trách nhiệm, công việc cụ thể, lựa chọn đối tác tư vấn, triển khai các lớp đào tạo cho cán bộ, công nhân viên. Các đơn vị thành viên Tập đoàn cũng căn cứ Đề án tiến hành tái tạo văn hóa tại các đơn vị, nhận được sự hưởng ứng của hàng vạn cán bộ, công nhân viên trong Tập đoàn.

Một số công tác nổi bật thực hiện trong năm 2020 như ban hành quy chế nội bộ, triển khai 5S tại trụ sở Tập đoàn, tổ chức chương trình đào tạo chuyên đề về văn hóa nền tảng “Quản trị cuộc đời” tại 04 điểm cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Quảng Ngãi tới đơn vị thành viên; Tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu “Pháp luật với người lao động PVN”; Tổ chức triển khai thực hiện “Chương trình sinh hoạt nghiệp vụ năm 2020 của các Ban/Văn phòng” nhằm gắn kết, cụ thể hóa những giá trị cốt lõi của văn hóa Petrovietnam cùng một số nhiệm vụ khác.

Kết quả cho thấy, việc thực hiện Đề án đã có những hiệu quả, chuyển biến tích cực từ ý thức, văn hóa giải quyết công việc, phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn, tính thượng tôn pháp luật… Cụ thể như tiến độ thực hiện công việc của Cơ quan Tập đoàn được khoa học, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đề ra các giải pháp triển khai xây dựng văn hóa Petrovietnam đến các CBNV, người lao động với nhiều hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện của đơn vị. Trong đó, thông qua các hội thảo, hội nghị, đào tạo nội bộ, phổ biến, trao đổi, chia sẻ kiến thức về văn hóa doanh nghiệp giúp nâng cao nhận thức của người lao động.

Đặc biệt, việc đề cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ nhân viên trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã có tác dụng nêu gương, cụ thể bằng những cam kết từ lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn.


Toàn cảnh kỳ họp Ban Chỉ đạo Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao hiệu quả thực hiện Đề án. Đồng chí nhấn mạnh, thực hiện Đề án hơn một năm, chúng ta đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng về niềm tin, lấy lại được sự tự tin, chủ động trong công việc, hướng đến hiệu quả cao nhất. Petrovietnam đang bắt đầu một giai đoạn phát triển mới, cần tiếp tục củng cố giá trị cốt lõi của bản sắc văn hóa đặc trưng: “Khát vọng, Trí tuệ, Chuyên nghiệp, Nghĩa tình”. Chúng ta cũng cần thay đổi phương châm hành động mới phù hợp với chiến lược phát triển, định hướng của Đảng đã đề ra trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Mặt khác, cũng cần xem xét về tầm nhìn của Tập đoàn, cần cụ thể hơn như phát triển Tập đoàn thành “Tập đoàn năng lượng của đất nước”.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng lưu ý, để các nội dung chính của Đề án "đi" vào cuộc sống, "thấm" xuống từng đơn vị thành viên, việc nêu gương của lãnh đạo là đặc biệt quan trọng. Mỗi một hành động, công việc của lãnh đạo cần phải thể hiện đúng chất của văn hóa Petrovietnam. Từ đó, mỗi người lao động, cán bộ, công nhân viên trong Tập đoàn noi theo, thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao một cách sáng tạo, hiệu quả.

Năm 2021, Petrovietnam sẽ có nhiều hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, 30 năm thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam… đây là dịp chúng ta khơi lại lòng tự hào ngành Dầu khí, vì vậy cần lên kế hoạch cụ thể, triển khai tốt các sự kiện, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo xây dựng triển khai KPI (Key Performance Indicator - chỉ số đánh giá hiệu suất trọng yếu) trong quá trình triển khai đề án tái tạo văn hóa doanh nghiệp, trong đó, mỗi công tác tái tạo văn hóa phải gắn liền với chiến lược phát triển của Tập đoàn, tăng cường và cụ thể về sáng kiến - sáng chế trong điều hành, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn…


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​