Đoàn khảo sát Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Ngày 15/3, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) về việc thực hiện thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Cùng dự buổi làm việc, có đồng chí Nguyễn Thị Kiều Linh – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương, Tổ phó Tổ Biên tập; đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; cùng các đồng chí thành viên của đoàn khảo sát.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, đại diện các Ban tham mưu của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; cùng đại diện Thường trực Đảng ủy, cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng của 12 Đảng ủy cơ sở được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở.

Đoàn khảo sát Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy Tập đoàn đã báo cáo về kết quả thực hiện thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở tại Đảng bộ Tập đoàn. Theo Quy định 196-QĐ/TW năm 2008 của Ban Bí thư, hiện nay Đảng bộ Tập đoàn có 12/29 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn được giao một số quyền cấp trên cơ sở. Đặc biệt, trong thời gian qua, quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao quyền cấp trên cơ sở của các đảng ủy cho thấy việc thực hiện chủ trương giao quyền cấp trên cơ sở là cần thiết.

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp được nâng cao, hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có sự chủ động, thuận lợi hơn khi được phân cấp, phân quyền và có đội ngũ cán bộ chuyên trách. Các đảng bộ đều đã kiện toàn cơ cấu tổ chức, chú trọng việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng đồng bộ với quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp; các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và đảng ủy cấp trên luôn luôn được các đảng ủy kịp thời nghiên cứu, tổ chức quán triệt và đề ra chương trình hành động thực hiện; chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Các đảng ủy đã lãnh đạo đảng bộ thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, phát triển đội ngũ đảng viên đảm bảo tiêu chuẩn, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên (chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên, công tác quản lý hồ sơ đảng viên…) theo quy định của Đảng có hiệu quả hơn và sát với thực tế đơn vị.

Đoàn khảo sát Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập phát biểu tại buổi làm việc

Hàng năm và trong nhiệm kỳ, các đảng ủy đã ban hành đầy đủ các Nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định, chương trình công tác, chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra lãnh đạo thực hiện và kiểm tra giám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh... đảm bảo đúng nhiệm vụ, chức năng của đảng ủy cơ sở được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở; các đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, xây dựng các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đảm nhận công trình, phần việc thanh niên có hiệu quả...

Đoàn khảo sát Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận làm rõ một số vấn đề nhằm tháo gỡ khó khăn cho Đảng ủy Tập đoàn trong công tác xây dựng đảng, từ đó có những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác đảng tại Tập đoàn cũng như các đơn vị: Trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các quyền được giao trong hoạt động tổ chức đảng tại doanh nghiệp, công tác quản trị doanh nghiệp, nhu cầu về chuyển đổi số trong doanh nghiệp; về việc bố trí cán bộ kiêm nhiệm công tác đảng, trong công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên; trong việc thực hiện chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng;...

Bên cạnh đó, nhấn mạnh việc xem xét và cụ thể hoá các điều kiện giao quyền cho phù hợp với đặc thù doanh nghiệp hiện nay, điều kiện thành lập đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở trực thuộc đảng ủy giao quyền; về một số thẩm quyền về kết nạp đảng viên, công tác đánh giá, quản lý cán bộ, đảng viên; về quy trình chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức đảng; việc phân cấp để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp; việc cần sớm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đảng viên sao cho phù hợp với đặc thù doanh nghiệp và công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập đã ghi nhận những nội dung báo cáo về quá trình triển khai thực hiện thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở tại Đảng bộ Tập đoàn với nhiều ưu điểm, kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao cách thức thảo luận, tham gia trao đổi, góp nhiều thông tin, ý kiến đề xuất và kiến nghị có tính lý luận chặt chẽ, khoa học, khách quan, có thực tiễn, sẽ được đoàn khảo sát tổng hợp, tiếp thu đầy đủ nhất vào xây dựng dự thảo quy định và kiến nghị với Trung ương xem xét, điều chỉnh phù hợp.

Đoàn khảo sát Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn bày tỏ sự cảm ơn tới Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương đã tới thăm và làm việc với Đảng ủy Tập đoàn, đây chính là cơ hội để Petrovietnam được chia sẻ những kinh nghiệm cũng như đề xuất các kiến nghị với Trung ương nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác tổ chức, triển khai, thực hiện. Những ý kiến phát biểu của đoàn khảo sát là những gợi mở quan trọng để Đảng ủy Tập đoàn tiếp thu, làm tốt hơn nữa công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong thời gian tới.

N.H


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​