Kỳ họp thứ VII, Tổ triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam
Ngày 9/4 tại Hà Nội, Tổ triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam đã tổ chức Kỳ họp lần thứ VII về tình hình kết quả triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam quý I và nhiệm vụ quý II năm 2021; tình hình triển khai, thực hiện chương trình 5S giai đoạn I tại Cơ quan Tập đoàn.

Đồng chí Trần Quang Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp (TT&VHDN) Tập đoàn, Thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam (Đề án), Tổ trưởng Tổ triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam (Tổ triển khai) chủ trì Kỳ họp; cùng tham gia có các thành viên Tổ triển khai.

Tại kỳ họp, các thành viên Tổ triển khai, giám sát đã nghe các báo cáo về kết quả triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam quý I và nhiệm vụ quý II năm 2021; báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá 5S giai đoạn I tại Cơ quan Tập đoàn.


Toàn cảnh Kỳ họp

Theo báo cáo, công tác triển khai thực hiện Đề án được triển khai bài bản, đồng bộ và khoa học, việc tiếp nhận thói quen quản trị hiệu quả tiếp tục được duy trì, tạo sự đoàn kết, đồng thuận; công tác đào tạo được triển khai đảm bảo theo kế hoạch đề ra, đã tổ chức được 3 khoá đào tạo “7 Thói quen Hiệu quả” version 4.0 của FranklinCovey cho các lãnh đạo cấp cao và cấp trung tại Cơ quan Tập đoàn; tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo và kiện toàn, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo triển khai Đề án, Tổ triển khai tái tạo Văn hoá Petrovietnam phát huy tối đa trách nhiệm các thành viên trong triển khai, thực hiện Đề án của Tập đoàn.

Nhiều nội dung được triển khai sớm, tính chủ động cao, tạo được cảm hứng và khơi gợi lòng tự hào, tự trọng về truyền thống “Những người đi tìm lửa” như các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu; gặp mặt các bộ lãnh đạo Tập đoàn, cán bộ hưu trí các thời kỳ; tổ chức “Hành trình Mùa xuân từ những giếng dầu”; chung tay chia sẻ khó khăn với nhân dân cả nước trong ứng phó với dịch bệnh Covid-19; truyền tải thông điệp “Nhiệt huyết Người Dầu khí”; “Trồng 1 tỷ cây xanh”… gắn với các sự kiện của đất nước, của các tổ chức đoàn thể và hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam đã góp phần tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của người lao động.


Khu vực làm việc riêng của từng cán bộ đã được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng

Quá trình triển khai, thực hiện chương trình 5S tại Cơ quan Tập đoàn nhận được sự đồng tình và hưởng ứng từ các lãnh đạo trong ban/văn phòng đã thể hiện quyết tâm cao, từng cán bộ công nhân viên nâng cao ý thức thực hiện 5S vì một môi trường làm việc được cải tiến, ngăn nắp, khoa học giúp phát huy nhiều sáng kiến, làm việc thuận tiện hơn, nâng cao năng suất, chất lượng công việc hơn trước.

Việc triển khai 5S đã tạo được sự thống nhất những quy định chung tại các ban/văn phòng; việc sắp xếp không gian làm việc chung, khu vực làm việc riêng của từng cán bộ đã được ngăn nắp gọn gàng hơn trước, từng bước góp phần hình thành nét đẹp văn hóa và hình ảnh của người lao động Dầu khí tại nơi làm việc.

Đối với việc triển khai Đề án trong toàn Tập đoàn, các đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đề ra các giải pháp triển khai xây dựng văn hóa Petrovietnam đến các cán bộ nhân viên, người lao động với nhiều hình thức như các hội thảo, hội nghị, các cuộc đào tạo nội bộ, phổ biến, trao đổi, chia sẻ kiến thức về văn hóa doanh nghiệp nhằm giúp nâng cao nhận thức của người lao động; những tác động của văn hóa doanh nghiệp đối với tổ chức; vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ nhân viên trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Lồng ghép, kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện trên các phương tiện: mạng nội bộ, Team, Email, mạng xã hội… thông qua các hoạt động như hội nghị, sự kiện, hoạt động văn hóa - thể thao, an sinh xã hội, gameshow online…tiêu biểu với các đơn vị đã triển khai làm tốt như PVCFC, BSR…; một số đơn vị đã triển khai kịp thời công tác đào tạo với các nội dung định hướng từ Tập đoàn như PVGAS, PVU…


Tổ triển khai kiểm tra, đánh giá việc thực hiện 5S giai đoạn I tại các ban/văn phòng Tập đoàn

Các thành viên tham dự Kỳ họp cũng đã tham gia đóng góp ý kiến, trao đổi, thảo luận thống nhất về một số nhiệm vụ triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam trong qúy II/2021 như: Tiếp tục hoàn thiện quy định về nghi thức tổ chức các hoạt động; thúc đẩy nhanh các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra; tiến hành sớm các thủ tục triển khai nhiệm vụ về đào tạo năm 2021; xây dựng, thực hiện KPI hằng tháng, hằng quí (tại Công ty mẹ Tập đoàn) để đo lường hiệu quả thực hiện tái tạo văn hoá Petrovietnam; tiếp tục triển khai, tự kiểm tra, đánh giá giai đoạn II thực hành 3S: S1 (sàng lọc), S2 (sắp xếp), S3 (sạch sẽ); thực hiện mô hình văn hóa theo nội dung đăng ký, xây dựng…

Tại kỳ họp, các thành viên trong Tổ triển khai đã thống nhất đánh giá việc thực hiện 5S giai đoạn I với 18 ban/văn phòng Tập đoàn tại Cơ quan Tập đoàn.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Trần Quang Dũng, Tổ trưởng Tổ triển khai nhấn mạnh, việc thực hiện Đề án toàn Tập đoàn trong quý I vừa qua đã có những sự chuyển biến tích cực, liên tục được duy trì ngay từ những tháng đầu đó là việc tiến hành công tác tổ chức các lớp đào tạo thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, bài bản để thay đổi nhận thức, chuyển hóa hành vi; qua một năm triển khai Đề án đã có kết quả làm thay đổi nhận thức của lãnh đạo với sự thay đổi chuyển biến tích cực về thúc đẩy, triển khai văn hóa doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là triển khai Đề án; việc thực hiện Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam nói chung và thực hiện 5S tại Cơ quan Tập đoàn đã có sự quan tâm, hương ứng, đặc biệt là đội ngũ các bộ thực hiện 5S rất trách nhiệm đã giúp cho việc triển khai 5S tại cơ quan có bước chuyển biến ngoạn mục, tạo một diện mạo mới sau thực hiện 5S với những thay đổi đột phá tại các ban/văn phòng.

Kết luận Kỳ họp, đồng chí Trần Quang Dũng đánh giá cao các ý kiến đóng góp vào việc triển khai thực hiện kế hoạch trong thời gian tới với các nhiệm vụ đã được xác định. Đồng chí Trần Quang Dũng đề nghị, các thành viên trong Ban Chỉ đạo với các nhiệm vụ liên quan thuộc ban, tổ chức cần phải giải quyết công việc dứt điểm; trước hết đối với các ban, đoàn thề thành viên Ban chỉ đạo, Tổ triển khai phải gương mẫu thực hiện, triển khai các chủ trương từ 5S đến mô hình văn hóa; đối với các tổ chức đoàn thể Tập đoàn cần phải có hướng dẫn chung trong hệ thống, lựa chọn những nhiệm vụ cụ thể, đặc trưng, phù hợp với chức năng của từng tổ chức để tập trung triển khai thực hiện trong hệ thống; các đơn vị cần tiếp tục xây dựng, xác định kế hoạch triển khai, thực hiện văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở kế hoạch của Tập đoàn để có sự chuyển biến, thay đổi; giao Ban TT&VHDN sớm khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​