[Magazine] PTSC M&C – Chặng đường 23 năm phát triển
Trải qua chặng đường 23 năm xây dựng và phát triển (2001 - 2024), từ một xí nghiệp nhỏ, đến nay Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) đã từng bước vươn lên, khẳng định vị thế là đơn ...

 

 

Thiết kế: Duy Tiến


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​