PVEP và những "động lực mới"
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã nỗ lực áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật, công nghệ để bảo đảm duy trì sản lượng khai thác trong bối cảnh suy giảm tự nhiên của các mỏ hiện hữu.

PVEP và những

Giàn khai thác mỏ Sư Tử Trắng

Bước vào năm 2024, ngành Dầu khí cũng như PVEP gặp nhiều khó khăn khi chịu tác động từ biến động và căng thẳng địa chính trị đang lan rộng tại các trung tâm năng lượng lớn trên thế giới, cung cầu và giá cả các sản phẩm năng lượng liên tục biến động. Bên cạnh đó, PVEP phải đối mặt với việc các mỏ hiện hữu đang khai thác ở giai đoạn cuối, sụt giảm sản lượng khai thác tự nhiên 10-20%/năm, hệ thống thiết bị khai thác đã cũ cùng với các thủ tục đầu tư mới và cơ chế, chính sách vẫn đang trong giai đoạn cải thiện…

Nhận định rõ những khó khăn, thách thức đó, PVEP đã ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch quản trị năm 2024, trong đó khẳng định quyết tâm thực hiện theo mục tiêu kế hoạch được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giao, với việc xác định 3 chỉ tiêu quan trọng về sản lượng khai thác dầu khí - đầu tư - tài chính.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2024, PVEP đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu khí và các chỉ tiêu kế hoạch tài chính theo kế hoạch Tập đoàn phê duyệt; các chỉ tiêu đầu tư bám sát kế hoạch đề ra.

Gia tăng trữ lượng đạt 1,3 triệu tấn quy dầu từ giếng khoan Bunga Aster-1 Lô PM3CAA và giếng HMV-1X Lô 16-2. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2024, PVEP đã có 1 phát hiện dầu khí mới Bunga Aster-1 Lô PM3CAA. Sự kiện giếng khoan thăm dò Bunga Aster-1 thành công hơn dự kiến và phát hiện đặc biệt có ý nghĩa góp phần gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác khi được đưa vào khai thác mang lại dòng tiền hiệu quả kinh tế cho Tổ hợp nhà thầu và hai nước chủ nhà. Kết quả giếng khoan giúp gia tăng trữ lượng của PVEP đạt 0,9 triệu tấn góp phần vào gia tăng trữ lượng năm 2024 và dự kiến gia tăng sản lượng khai thác năm 2024 đạt 0,44 triệu thùng.

Với sự sát sao, hiệu quả trong công tác quản lý đã chủ động sớm triển khai các giải pháp và tăng sản lượng khai thác từ các giếng tiềm năng, PVEP hoàn thành chỉ tiêu sản lượng khai thác với tổng sản lượng khai thác dầu khí 6 tháng đầu năm là 1,71 triệu tấn quy dầu (toàn dự án: 3,41 triệu tấn quy dầu), đạt 109% kế hoạch (KH) 6 tháng Tập đoàn giao. Trong đó, sản lượng dầu và condensate là 1,12 triệu tấn (toàn dự án: 2,23 triệu tấn). Sản lượng khai thác dầu/condensate cao hơn so với KH do PVEP đã tối ưu công tác quản lý và khai thác mỏ, duy trì lưu lượng khai thác các giếng tối đa trong ngưỡng an toàn, tối ưu lưu lượng bơm ép nước khai thác các giếng giúp lưu lượng cao hơn dự báo, đồng thời tiến hành một số hoạt động can thiệp giếng giúp gia tăng sản lượng toàn mỏ cùng một số hoạt động khác… Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức KH gồm cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), mỏ Tê Giác Trắng (Lô 16-1), mỏ Đại Hùng (Lô 05-1(a)), mỏ Rạng Đông - Phương Đông (Lô 15-2), mỏ Rồng Đôi - Rồng Đôi Tây (Lô 11-2), mỏ Chim Sáo - Dừa (Lô 12W), mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12), Lô PM3 CAA & 46CN.

Sản lượng khí bán là 586 triệu m3 (toàn dự án đạt 1.187 triệu m3), vượt 14% KH 6 tháng Tập đoàn giao. Sản lượng khai thác khí cao hơn KH do nhu cầu khí cao.

PVEP và những

Người lao động PVEP

Trong 6 tháng đầu năm 2024, PVEP và người điều hành đã thực hiện thi công khoan 3 giếng phát triển khai thác; các dự án phát triển mỏ được thúc đẩy triển khai. Đặc biệt, Dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3 vượt tiến độ so với KH, bảo đảm KH có dòng dầu đầu tiên trong năm 2024. Bên cạnh đó, thực hiện nghiên cứu, rà soát, đánh giá các phương án phát triển cho các mỏ nhỏ, mỏ cận biên, các mỏ sắp hết hạn hợp đồng dầu khí.

Nhằm tăng cường những “động lực mới” để phát triển, PVEP cũng tích cực triển khai tìm kiếm cơ hội dự án mới trong nước cũng như ở một số dự án nước ngoài với các đối tác, trao đổi hợp tác với SKEO về thu hồi và lưu trữ carbon (CCS) và các dự án dầu khí mới.

Với kết quả khai thác dầu khí quy dầu vượt KH đề ra, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo KH tài chính được giao trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, tổng doanh thu phần PVEP ước tính 19.079 tỉ đồng (toàn dự án: 41.888 tỉ đồng), vượt 33% KH 6 tháng Tập đoàn giao, nộp ngân sách Nhà nước đạt 8.014 tỉ đồng.

Song song với các hoạt động sản xuất KH, PVEP cũng tích cực triển khai chương trình hành động nhằm thích ứng với chuyển dịch năng lượng và bảo vệ môi trường. Theo đó, PVEP đã xây dựng KH, ngân sách triển khai Báo cáo phát triển bền vững - ESG cho PVEP; triển khai các hoạt động hưởng ứng các sự kiện môi trường (ngày Đa dạng sinh học, ngày Môi trường Thế giới…); thu gom pin đã qua sử dụng và đưa đến đơn vị thu nhận, xử lý. Đồng thời, tiếp tục xây dựng lộ trình giảm phát thải ròng của PVEP, đơn vị, dự án và triển khai đề cương báo cáo hiện trạng sử dụng và KH tiết giảm năng lượng tại PVEP và các đơn vị dự án.

Trong lộ trình và chiến lược giảm phát thải của mình, PVEP chú trọng và tích cực triển khai công tác trồng rừng như một giải pháp quan trọng trong việc giảm phát thải. Tính đến ngày 31-5-2024, PVEP và các đơn vị, dự án đã hoàn thành trồng 261.200 cây phủ xanh khoảng 80 ha tại các tỉnh Thái Bình, Cà Mau, Nghệ An, Bình Thuận, Đồng Nai và Hà Giang. PVEP tiếp tục phối hợp với đơn vị chức năng và địa phương duy trì công tác chăm sóc và bảo vệ toàn bộ số cây đã trồng trong 3 năm kể từ khi hoàn thành công tác trồng.

Trong những tháng tiếp theo của năm 2024, PVEP sẽ tiếp tục suy nghĩ mới, có cách tiếp cận mới để có những giải pháp đột phá, tìm kiếm và phát triển các động lực tăng trưởng mới, bám sát mục tiêu, KH quản trị, nỗ lực đưa các dự án trọng điểm vào đúng tiến độ. Đồng thời, tối ưu uptime các dự án, bổ sung can thiệp giếng, tiếp tục các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý từng mỏ, quản lý chế độ khai thác, nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ mới để hoàn thành nhiệm vụ được giao, vì mục tiêu chung là xây dựng PVEP ngày càng phát triển bền vững, tiếp tục là đơn vị nòng cốt, chủ lực của Petrovietnam.

Với kết quả khai thác dầu khí quy dầu vượt KH đề ra, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo KH tài chính được giao trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, tổng doanh thu phần PVEP ước tính 19.079 tỉ đồng (toàn dự án: 41.888 tỉ đồng), vượt 33% KH 6 tháng Tập đoàn giao, nộp ngân sách Nhà nước đạt 8.014 tỉ đồng.

Hiền Anh


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​