PVEP tập trung quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch cả năm 2024
Ngày 10/7, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Trần Bình Minh, Thành viên HĐTV; đồng chí Phạm Tuấn Anh, Thành viên HĐTV; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn.

Về phía PVEP có đồng chí Nguyễn Thiện Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Trần Hồng Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các ban chuyên môn/Văn phòng Tổng công ty; lãnh đạo các đơn vị thành viên, chi nhánh, liên doanh, người đại diện PVEP tại các dự án; đại diện lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh PVEP.

PVEP tập trung quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch cả năm 2024

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy PVEP đã tập trung bám sát nhiệm vụ, kế hoạch được giao, duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy định kỳ hàng tháng/quý đánh giá kết quả các mặt hoạt động, kịp thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, trọng tâm là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD).

Đồng thời, ban hành các nghị quyết, kết luận của Đảng ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị làm cơ sở cho HĐTV PVEP cụ thể hóa thành Chương trình hành động, Kế hoạch công tác của Tổng công ty để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong công tác xây dựng Đảng, các nội dung công tác về tư tưởng chính trị; về tổ chức cán bộ; kiểm tra giám sát, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể;... đều đảm bảo thực hiện đúng quy định, đáp ứng yêu cầu Chương trình công tác năm đề ra. Từ đó, góp phần duy trì đoàn kết, giữ vững ổn định về tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong toàn Tổng công ty, chung sức đồng lòng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm của PVEP.

PVEP tập trung quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch cả năm 2024

Đồng chí Nguyễn Thiện Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP phát biểu tại Hội nghị.

Với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động, PVEP đã duy trì khai thác ổn định, an toàn với uptime trên 98%, hoàn thành chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu khí và các chỉ tiêu kế hoạch tài chính theo kế hoạch 6 tháng do Tập đoàn phê duyệt; các chỉ tiêu đầu tư bám sát kế hoạch đề ra.

Trong đó, gia tăng trữ lượng đạt 1,3 triệu tấn quy dầu từ giếng khoan Bunga Aster-1 Lô PM3CAA và giếng HMV-1X Lô 16-2. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2024, PVEP đã có 1 phát hiện dầu khí mới Bunga Aster-1 Lô PM3CAA, góp phần gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác khi được đưa vào khai thác mang lại dòng tiền hiệu quả kinh tế cho tổ hợp nhà thầu và hai nước chủ nhà.

Tổng sản lượng khai thác dầu khí 6 tháng đầu năm là 1,71 triệu tấn quy dầu (toàn dự án là 3,41 triệu tấn quy dầu), đạt 109% kế hoạch (KH) 6 tháng Tập đoàn giao. Trong đó, sản lượng dầu và condensate là 1,12 triệu tấn (toàn dự án là 2,23 triệu tấn). Sản lượng khí bán là 586 triệu m3 (toàn dự án đạt 1.187 triệu m3), vượt 14% KH 6 tháng Tập đoàn giao. Với kết quả khai thác dầu khí quy dầu vượt KH đề ra, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo KH tài chính được giao trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, tổng doanh thu phần PVEP ước tính đạt 19.079 tỷ đồng (toàn dự án là 41.888 tỷ đồng), vượt 33% KH 6 tháng Tập đoàn giao, nộp ngân sách Nhà nước đạt 8.014 tỷ đồng.

Trong những tháng cuối năm, Đảng ủy PVEP sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chuyên môn, kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành kế hoạch quản trị Tập đoàn đã giao; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động, hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hoạt động phong trào, đoàn thể, phát huy vai trò tham gia quản lý doanh nghiệp, phản biện xã hội, góp phần xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định, phát triển trong Tổng công ty.

PVEP tập trung quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch cả năm 2024

 

Tổng Giám đốc PVEP Trần Hồng Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tổng Giám đốc PVEP Trần Hồng Nam cho biết, bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch quản trị được Tập đoàn giao, PVEP cũng tập trung các giải pháp đảm bảo tiến độ FO của dự án Đại Hùng pha 3, cũng như đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm như Sư Tử Trắng, Lô B... Đồng thời, đẩy mạnh công tác đầu tư nhằm tìm kiếm những "động lực mới" cho sự phát triển của PVEP giai đoạn tiếp theo.

Tại Hội nghị, đại diện các ban chuyên môn, đơn vị, dự án của PVEP đã có những tham luận về các giải pháp cụ thể nhằm tối ưu sản lượng khai thác, gia tăng trữ lượng, phát triển mỏ cũng như thúc đẩy các hoạt động đầu tư. Đại diện lãnh đạo Tập đoàn và các ban chuyên môn Tập đoàn cũng trao đổi về các kiến nghị, đề xuất của PVEP.

Phát biểu chỉ đạo, Thành viên HĐTV Petrovietnam Trần Bình Minh ghi nhận và chúc mừng những kết quả tích cực của PVEP trong hoạt động SXKD đã góp phần vào thành công chung của Tập đoàn trong nửa đầu năm 2024.

PVEP tập trung quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch cả năm 2024

Thành viên HĐTV Petrovietnam Trần Bình Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thành viên HĐTV Petrovietnam Trần Bình Minh đề nghị Đảng ủy, Ban lãnh đạo PVEP tập trung rà soát, quản trị các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PVEP nhiệm kỳ 2020-2025, có các giải pháp cụ thể để hoàn thành. Chuẩn bị tốt nhất công tác tổ chức, cán bộ để hướng tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả công tác quản trị đồng bộ với công tác quản trị rủi ro theo quy định, đảm bảo hoạt động hiệu quả của Tổng công ty.

Trong thời gian tới, đồng chí Trần Bình Minh đề nghị PVEP, các ban chuyên môn Tập đoàn phát huy tinh thần "Một đội ngũ, một mục tiêu" phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ đẩy nhanh việc giải quyết các vướng mắc, khó khăn mà PVEP kiến nghị, đề xuất, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là tiến độ các dự án trọng điểm.

Thành viên HĐTV Petrovietnam Trần Bình Minh tin tưởng rằng với mục tiêu đã đặt ra, với quyết tâm, trí tuệ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động, PVEP sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao của cả năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP tiếp thu các ý kiến trao đổi, chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn. Đồng chí Nguyễn Thiện Bảo cam kết PVEP sẽ đoàn kết, phát huy trí tuệ của tập thể, bám sát các kế hoạch quản trị, phấn đấu xây dựng PVEP phát triển vững mạnh, đóng góp vào thành công chung của Tập đoàn.

Khánh An


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​