Hội Dầu khí Việt Nam phát huy trí tuệ, nắm bắt cơ hội, không ngừng phát triển
Năm 2024 là cột mốc đánh dấu 15 năm xây dựng và phát triển Hội Dầu khí Việt Nam (DKVN). Nhìn lại chặng đường vừa qua, Hội DKVN đã đạt được những kết quả nổi bật, phát triển cả về lượng và chất, ngày càng khẳng định vị thế, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam. Nhân dịp năm mới 2024 và chào đón tuổi 15 của Hội DKVN, Tạp chí Năng lượng Mới có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam

PV: Thưa ông, 2023 là năm thứ 2 của Ban Thường vụ Hội nhiệm kỳ IV, ông chia sẻ gì về những khó khăn, thuận lợi đối với hoạt động Hội trong năm vừa qua?

TS Nguyễn Quốc Thập: Khó khăn và thách thức thì rất nhiều, bao gồm cả khách quan và chủ quan. Về khách quan, diễn biến bất ổn khó lường, xung đột địa chính trị và chiến tranh có vũ trang xảy ra ở nhiều nơi; dịch bệnh đã qua nhưng kinh tế thế giới chưa phục hồi; cấm vận và cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn diễn ra quyết liệt là những khó khăn bao trùm; dịch chuyển năng lượng, chuyển đổi số đang là xu hướng có tính tất yếu, tác động mạnh mẽ đối với các tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí.

Về chủ quan, có thể kể ra một số khó khăn như nhiều nội dung hoạt động mới được Hội DKVN đặt ra nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn nhưng lực lượng và nguồn lực còn hạn chế; mặt trái của mạng xã hội với thông tin sai lệch, thiếu chính xác tạo ra những thách thức không nhỏ trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin.

Mặc dù vậy, Hội DKVN cũng có rất nhiều thuận lợi. Đó là, bộ máy lãnh đạo Trung ương Hội và các hội trực thuộc đã ngày càng hiểu rõ và nhận thức đúng về vai trò và vị trí của Hội, một tổ chức xã hội nghề nghiệp của ngành Dầu khí, năng lượng, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Mỗi cá nhân trong tập thể lãnh đạo, theo chức năng nhiệm vụ, đều hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, theo tôn chỉ mục đích, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội. Sự quan tâm, tin tưởng và hỗ trợ có hiệu quả của VUSTA, các ban Đảng, các ủy ban của Quốc hội, các bộ, ban, ngành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và các hội viên tổ chức trong và ngoài ngành cũng là những thuận lợi cơ bản góp phần nâng cao chất lượng và kết quả hoạt độngcủa Hội.

Cơ sở vật chất của Trung ương Hội và các hội trực thuộc từng bước được cải thiện. Hoạt động và kinh phí hoạt động của các hội trực thuộc đã chuyển từ thụ động sang chủ động hoàn toàn. Đây là bước chuyển đổi quan trọng góp phần nâng cao chất lượng và kết quả hoạt động của các hội trực thuộc. Thêm vào đó là sự gia tăng nhanh về số lượng, sự tham gia tích cực của các hội viên cũng đã góp phần vào thành công chung của các hoạt động ở Trung ương Hội và của các hội trực thuộc.

Hội Dầu khí Việt Nam phát huy trí tuệ, nắm bắt cơ hội, không ngừng phát triển

Hội DKVN tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí

PV: Có thể khẳng định, năm 2023 ghi nhận những bước tiến quan trọng trong hoạt động của Hội DKVN, đặc biệt trong công tác kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên, tư vấn phản biện, đối ngoại. Ông có thể đánh giá về những dấu ấn nổi bật của Hội trong năm qua?

TS Nguyễn Quốc Thập: Công tác xây dựng tổ chức và phát triển hội viên được coi là khâu then chốt, là nguồn lực để tổ chức mọi hoạt động của Hội và được Trung ương Hội chú trọng chỉ đạo, các hội trực thuộc tích cực triển khai thực hiện.

Bộ máy được kiện toàn, phù hợp yêu cầu công tác, bảo đảm duy trì tổ chức, phát huy vai trò lãnh đạo của cán bộ ở Trung ương Hội cũng như ở các hội và đơn vị trực thuộc. Trong năm qua đã bầu bổ sung 5 ủy viên Ban Chấp hành, 7 ủy viên Ban Thường vụ, kiện toàn các chức danh Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký thường trực Trung ương Hội; công nhận Ban Chấp hành, chủ tịch 2 hội trực thuộc mới thành lập (Đông Bắc và Bắc Trung Bộ); kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Dầu khí Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, Tổng Biên tập và 2 Phó Tổng Biên tập Tạp chí Năng lượng Mới.

Công tác phát triển hội viên và thành lập mới hội trực thuộc đã được tổ chức thực hiện có kế hoạch, từ khảo sát thực tế, đề ra chỉ tiêu cụ thể đến tổ chức tuyên truyền vận động để các tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia. Trong năm 2023, đã kết nạp được 14 hội viên tổ chức, 146 hội viên cá nhân; thành lập 2 hội trực thuộc: Hội Dầu khí Bắc Trung Bộ (địa bàn từ Thanh Hóa đến Quảng Bình), Hội Dầu khí Đông Bắc (địa bàn các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh).

Hoạt động tư vấn phản biện - nội dung trọng tâm trong công tác Hội - đã đạt được những kết quả và có hiệu quả rõ rệt, nguồn lực trí tuệ được phát huy. Một số lãnh đạo, cán bộ, chuyên gia của Hội có uy tín và kinh nghiệm trong quản lý và chuyên môn được mời tham gia vào các hội đồng tư vấn, thẩm định của Nhà nước, các bộ, ban, ngành và Petrovietnam. Ý kiến đóng góp có chất lượng ở nhiều lĩnh vực, từ dự thảo văn bản pháp luật, chính sách quản lý nhà nước, chiến lược phát triển ngành đến thẩm định các báo cáo chuyên môn sâu trong hoạt động dầu khí và năng lượng; đáp ứng yêu cầu của các tổ chức.

Trong hoạt động đối ngoại, Hội thường xuyên giữ mối liên hệ với VUSTA, chú trọng phát triển mối quan hệ với các hiệp hội/hội và các đơn vị trong ngành Dầu khí; tổ chức các buổi làm việc, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội, nội dung hợp tác để khai thác, phát huy thế mạnh của nhau và hỗ trợ nhau cùng phát triển. Trong năm 2023, Hội đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 12 đơn vị trong ngành Dầu khí và 3 hiệp hội/hội (Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Hội Công nghệ Khoan và Khai thác Việt Nam, Hội Năng lượng Sạch Việt Nam).

Hội DKVN có chức năng tập hợp, kết nối, phát huy và tận dụng trí tuệ, lòng say mê nghề nghiệp, cùng kinh nghiệm quý giá của các hội viên. Đồng thời, luôn chủ động và tham gia đóng góp công sức và trí tuệ một cách có trách nhiệm nhằm thúc đẩy quá trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của ngành Dầu khí...
 

PV: Một trong những hoạt động trọng tâm, nổi bật của Hội là tư vấn, phản biện, góp ý chính sách, chiến lược phát triển của ngành Dầu khí, ông có thể cho biết rõ hơn về hoạt động này trong năm qua?

TS Nguyễn Quốc Thập: Hoạt động tư vấn, phản biện trong năm qua đã đạt được những kết quả to lớn, đóng góp thiết thực vào việc hoạch định chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrovietnam và các đơn vị thành viên. Cụ thể, Hội đã tham gia đóng góp ý kiến vào 10 văn bản pháp luật của Nhà nước, như các nghị định hướng dẫn triển khai và thực hiện Luật Dầu khí 2022; Nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho Ban Kinh tế Trung ương về Nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển ngành Dầu khí; Các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch triển khai thực hiện về năng lượng quốc gia, Quy hoạch điện VIII và chuỗi dự án LNG, các thông tư, quyết định liên quan hoạt động dầu khí; Nghị định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí; Quyết định của Thủ tướng về thu dọn các công trình khí; Thông tư về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên trữ lượng dầu khí; Nghiên cứu góp ý kiến với Tập đoàn và các tổng công ty cho ý kiến phản biện các báo cáo trữ lượng dầu khí, kế hoạch phát triển mỏ Hàm Rồng - Đồi Mồi, Thiên Ưng - Mãng Cầu, Lạc Đà Vàng; Phối hợp tổ chức Hội thảo “Khoan đan dày, thăm dò mở rộng Lô 05-2, 05-3 và kết nối các mỏ gần Mộc Tinh”…, cùng nhiều hội thảo, tọa đàm về nhiều lĩnh vực khác nhau do VUSTA, bộ, ban, ngành, Petrovietnam và các đơn vị thành viên tổ chức. Các ý kiến góp ý được cơ quan Đảng, Nhà nước và bộ, ban, ngành đánh giá cao và tiếp nhận; các đề tài/nhiệm vụ phản biện được nghiệm thu, đưa vào thực hiện…

Các kết quả đạt được đã khẳng định định hướng đúng đắn của Hội DKVN đối với công tác tư vấn phản biện, nhờ thực hiện tốt việc tập hợp, kết nối và quy tụ kinh nghiệm quản lý/chuyên môn của đội ngũ cán bộ, chuyên gia/hội viên; và thể hiện rõ vai trò của Hội trong công tác tư vấn phản biện với các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị.

Hội Dầu khí Việt Nam phát huy trí tuệ, nắm bắt cơ hội, không ngừng phát triển

Đoàn công tác của Hội DKVN tham quan Phòng điều khiển trung tâm NMNĐ Thái Bình 2

PV: Năm 2024 cũng là năm Hội DKVN kỷ niệm 15 thành lập. Xin ông cho biết về định hướng trọng tâm trong hoạt động của Hội năm 2024 và những năm tới?

TS Nguyễn Quốc Thập: Định hướng hoạt động cho năm 2024 và những năm tiếp theo, đó là tiếp tục bám sát mục đích tôn chỉ của Hội: “Kết nối - Trí tuệ - Phát triển”, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV (2022-2027), chương trình công tác toàn khóa, gắn với yêu cầu của xã hội và thực tiễn để đề ra nội dung công tác cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển ngành Dầu khí ngày càng vững mạnh và phát triển.

Năm 2024 là cột mốc đánh dấu 15 năm xây dựng và phát triển Hội, cũng là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, đánh giá những thành tựu đã đạt được, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để đưa hoạt động Hội bước vào một giai đoạn mới, kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng tất cả các lĩnh vực hoạt động để từng bước vươn tới những tầm cao mới. Hướng đến chào đón tuổi 15, trong những năm qua, Hội đã xây dựng được nền móng về cơ sở vật chất từ trung ương tới các hội trực thuộc, bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, định hình các nội dung công tác trọng tâm, gắn kết giữa Trung ương Hội và các hội trực thuộc. Kết quả công tác đạt được đã khẳng định rõ nét hơn vai trò, vị thế và sức ảnh hưởng của Hội đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí. Có thể nói hoạt động Hội đã có nhiều khởi sắc, hứa hẹn một năm 2024 đạt được nhiều thành tựu để chào đón tuổi 15.

PV: Ngành Dầu khí Việt Nam đang có bước chuyển mình mạnh mẽ, Petrovietnam định hướng trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng, ông đánh giá thế nào về định hướng, chiến lược này? Hội DKVN sẽ đồng hành, phát huy vai trò của Hội như thế nào trong bối cảnh, tình hình mới?

TS Nguyễn Quốc Thập: Như đã nêu, dịch chuyển năng lượng và cách mạng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đang làm thay đổi và tác động mạnh mẽ, đặc biệt đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí. Việc ngành Dầu khí Việt Nam đang có bước chuyển đổi mạnh mẽ và Petrovietnam định hướng trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng là phù hợp xu hướng chung và có tính tất yếu nhằm phát huy tối đa các thế mạnh đã và đang có, đồng thời nắm bắt kịp thời những cơ hội mới và vận hội mới để không ngừng phát triển.

Có thể khẳng định Hội DKVN luôn quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng ngành Dầu khí, Petrovietnam trong quá trình này. Để làm được điều đó, Hội xác định phải tự thay đổi chính mình, bên cạnh phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm là không ngừng đổi mới, tìm tòi học hỏi nâng cao hiểu biết, nhận thức rõ hơn vai trò, chức năng của Hội. Đó là: tập hợp, kết nối, phát huy và tận dụng trí tuệ, lòng say mê nghề nghiệp, cùng kinh nghiệm quý giá của các hội viên. Đồng thời, luôn chủ động và tham gia đóng góp công sức, trí tuệ một cách có trách nhiệm nhằm thúc đẩy quá trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của ngành Dầu khí, của Petrovietnam và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

PV: Trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, ông có thể chia sẻ những gửi gắm tới các hội viên Hội DKVN, cũng như những mong ước, kỳ vọng với sự phát triển của Hội?

TS Nguyễn Quốc Thập: Chúng ta vừa tổng kết một năm 2023 có thể nói là rất thành công đối với ngành Dầu khí, Petrovietnam và các đơn vị thành viên cũng như với Hội DKVN và hội viên của Hội. Thay mặt Trung ương Hội tôi xin biểu dương, ghi nhận và gửi lời cảm ơn đến toàn thể hội viên về những thành tích đã đạt được trong một năm qua và mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tham gia, đóng góp của toàn thể hội viên vào mọi mặt hoạt động. Đồng thời, thay mặt Trung ương Hội DKVN, tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, các ủy ban của Quốc hội, các bộ, ban, ngành Trung ương, VUSTA, Petrovietnam đã, đang và tiếp tục dành sự quan tâm, sự tin tưởng và hỗ trợ rất lớn làm cơ sở để Hội DKVN hoạt động thiết thực và có hiệu quả hơn.

Trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, một mùa xuân mới đang về với kỳ vọng mang đến những điều mới mẻ và tốt đẹp, xin chúc toàn thể hội viên Hội DKVN và gia đình một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công. Chúc Hội DKVN ngày càng vững mạnh và phát triển!

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Năm 2024 là cột mốc đánh dấu 15 năm xây dựng và phát triển Hội DKVN, cũng là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, đánh giá những thành tựu đã đạt được, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để đưa hoạt động Hội bước vào một giai đoạn mới, kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng tất cả các lĩnh vực hoạt động để từng bước vươn tới những tầm cao mới.

Thuận Thiên


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​