“Hằng số” của niềm tin
Trong 3 nhiệm kỳ Đại hội XI, XII, XIII, Trung ương đều ban hành Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Con số 4 như một “hằng số” của niềm tin.


Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình giao lưu nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” (ảnh tư liệu)

Xuân Giáp Thìn đang tới, khiến ta nghĩ tới câu chuyện cổ tích Cá chép hóa Rồng sau khi vượt Vũ môn. “Ông Rồng vàng” ấy đã phun mưa tưới nhuần mặt đất, cây cối tốt tươi đem lại sức sống mới cho muôn loài. Một sự thay đổi, làm mới hơn những cái mới, cũng là cách nói mộc mạc về bản chất của một cuộc cách mạng.

Công cuộc đổi mới trên cánh đồng đất nước gần 40 năm qua đã mang lại những mùa vàng trĩu hạt. Nhưng trong sự đi lên bắt đầu xuất hiện những lực cản, những vấp váp, những thụt lùi, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Mấy năm trước, tại đại hội đảng bộ các cấp, một số ý kiến cho rằng, cần có một cuộc Đổi mới lần thứ hai. Lại cũng có ý kiến, cần có một hội nghị Diên Hồng trong thời mở cửa để thống nhất ý chí và hành động, chớp thời cơ, vượt lên mọi gian nan, thử thách, quyết chiến thắng đói nghèo, xây dựng đất nước phồn vinh.

Vâng đó là tâm huyết, là nguyện vọng thiết tha của người dân đất Việt. Nhưng chúng tôi đã thấy những ý kiến từ chính những người lãnh đạo đất nước, các học giả, người lao động cho rằng, tuy chưa có một hội nghị Diên Hồng ở “Bến Bình Than” nào trong những năm qua, nhưng tinh thần của Diên Hồng thì luôn xuất hiện, luôn bừng dậy trong công cuộc chấn hưng đất nước. Các kỳ Đại hội Đảng, các kỳ họp Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị đều xác tín một niềm tin, một quyết tâm chính trị rất cao, hướng tới mục tiêu cao cả nhất: Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội nghị Diên Hồng được xem như hội nghị dân chủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Các vị bô lão có thể coi là những đại biểu của dân. Trăm họ đồng lòng cho nên giặc Nguyên - Mông hung hãn và hùng mạnh nhất thời đó, cả 3 lần xâm lược đất Việt (các năm 1258, 1285 và 1287-1288) đều “chuốc lấy phần thua”. Tư tưởng “Nước lấy dân làm gốc” đã có từ rất sớm. Tư tưởng ấy sáng lên trong “Nam quốc sơn hà” (Lý Thường Kiệt); “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước” (Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn); “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân” (Nguyễn Trãi)... Lê Lợi thắng vì quân không quá vài mươi vạn nhưng ai cũng một lòng. Sau này trong thế kỷ XX, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã kế thừa truyền thống cha ông, vận dụng tạo Đường lối chiến tranh nhân dân, đánh thắng các kẻ thù trong các hoàn cảnh, điều kiện tưởng như không thể thắng.

Ngày nay, những năm 20 của thế kỷ XXI, thế giới đã bước vào thời kỳ toàn cầu hóa, tiến hành Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhưng thời nào muốn xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc thì ý Đảng - lòng Dân cũng phải là một.

Mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng cũng là khát vọng của dân. Trên con đường lớn của dân tộc, mọi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đều được người dân tham gia, đóng góp ý kiến. Đồng thời, nhân dân chính là lực lượng to lớn để hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng của Đảng. Mọi chủ trương, chính sách ấy muốn sát thực tiễn thì phải “đi ra” từ cuộc sống đang từng ngày thay đổi trong những biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường của thế giới hôm nay. Những chủ trương, chính sách ấy khi đã được bàn thảo, quyết định lại “đi vào” cuộc sống bằng những kế hoạch, giải pháp cụ thể và bao giờ cũng bắt đầu từ những con người cụ thể, trước hết là người đứng mũi chịu sào.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã rút ra bài học thành công: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân”. Để dân thật sự là gốc thì quyền làm chủ không chỉ được bảo đảm bằng Hiến pháp, pháp luật, mà bằng nhiều phương tiện khác. Và cho dù đề đạt nguyện vọng cách nào đều được tôn trọng, lắng nghe.

Những mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược trong chặng đường đi tới đã được Đảng ta xác định trong các văn kiện quan trọng, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cụ thể: Đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với những thành tựu đạt được trong 3 năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội, vị thế, tiềm lực, uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được giữ vững. Một minh chứng sống động nhất là qua 2 năm kiên cường chống chọi đại dịch Covid-19, chúng ta đã chuyển hướng mạnh mẽ từ thực hiện “Zero Covid” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”. Nhờ đó đã bảo đảm mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, đặt sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết. 2 năm “chống dịch như chống giặc” đã ngời lên bản lĩnh, ý chí và nhân nghĩa Việt Nam, với biết bao câu chuyện cảm động về lòng nhân ái, đức hy sinh của đồng bào, đồng chí, đặc biệt là các thầy thuốc trên tuyến đầu chống dịch.

Trong những lúc hiểm nghèo như thế, càng thấm thía sức mạnh của sự thống nhất ý Đảng - lòng Dân. Ngạn ngữ phương Đông có câu: “Mía chẳng ngọt hai đầu” - mọi việc trên đời chẳng bao giờ là như ý, là tuyệt đối cả. Cái như ý nằm trong cái mà số đông mong muốn. Nếu không lắng nghe ý kiến của dân, không “dám làm, dám chịu trách nhiệm”, kịp thời thay đổi chủ trương chống dịch thì chắc chắn những mối nguy hại của cơn bão dịch còn khủng khiếp hơn nhiều.

Vẫn biết trong bức tranh tươi sáng còn lẩn khuất nhiều khoảng tối. Vẫn còn không ít cán bộ tham nhũng, quan liêu, lợi dụng lúc tranh tối tranh sáng để trục lợi. Phiên tòa công lý, phiên tòa lương tâm đã và còn tiếp tục phán xử. Đạo đức chính là tấm lưới cuối cùng để ngăn chặn tham nhũng. Trong 3 nhiệm kỳ Đại hội XI, XII, XIII, Trung ương đều ban hành Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Con số 4 như một “hằng số” của niềm tin. Niềm tin của dân với Đảng bao giờ cũng bắt đầu từ những sự thật nóng hổi, giản dị mà lớn lao, liên quan đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc.

Với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, năm 2023 chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn lập kỷ lục mới trong lịch sử hình thành và phát triển, đạt 942,8 nghìn tỉ đồng, tăng 11,6 nghìn tỉ đồng so với năm 2022; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 54,5 nghìn tỉ đồng... Tuy nhiên, người dầu khí luôn xác định đặt mục tiêu tăng trưởng cao không phải vì thành tích, mà đó là cách để tạo áp lực đổi mới, hoàn thiện cấu trúc, mô hình quản trị, phát huy tối đa nguồn lực, tạo động lực phát triển và tăng khả năng chống chọi với khủng hoảng. Tập đoàn cũng đã tích cực phát triển mỏ, sớm đưa các công trình vào khai thác, gia tăng trữ lượng; kiểm soát vận hành, duy trì độ khả dụng, công suất cao của các nhà máy; tích cực đầu tư, đổi mới mô hình kinh doanh..., hướng tới mục tiêu xây dựng Tập đoàn sớm trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia hàng đầu cả nước và khu vực.

Tình hình mới đòi hỏi tầm nhìn mới, cách làm mới vì sự phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đổi mới tư duy và hành động chính là yêu cầu cốt lõi của đổi mới và chỉnh đốn Đảng, trong đó có việc giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Làm mới chính mình, như mây thanh tân, như tơ non lộc biếc, nhuận sắc, ngát hương trước vĩnh cửu mùa xuân.

Niềm tin của dân với Đảng bao giờ cũng bắt đầu từ những sự thật nóng hổi, giản dị mà lớn lao, liên quan đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc.

 Hải Đường


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​