Đoàn Thanh niên PVPGB tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I: "Khát vọng - Tiên phong - Bản lĩnh - Sáng tạo"
Ngày 29/2, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi nhánh Phát điện Dầu khí (Đoàn Thanh niên PVPGB) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Đăng An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Bí thư Đoàn các đơn vị kết nghĩa, phối hợp với Chi nhánh Phát điện Dầu khí.

Về phía PVPGB có đồng chí Hồ Công Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh; đồng chí Nguyễn Huy Vượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Chi nhánh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các Phòng, đại diện lãnh đạo 2 nhà máy, đại diện lãnh đạo Công đoàn Chi nhánh. Tham dự Đại hội có 63 đại biểu đại diện cho hơn 400 đoàn viên, thanh niên toàn Chi nhánh.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi nhánh Phát điện Dầu khí lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra trong không khí tuổi trẻ Chi nhánh Phát điện Dầu khí đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2024), chào mừng Kỷ niệm 1 năm Ngày thành lập Chi nhánh Phát điện Dầu khí (21/04/2023 -21/04/2024)

​​Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên đến tháng 02/2024 của BCH lâm thời Đoàn cơ sở Chi nhánh; xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

​Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng để tuổi trẻ Chi nhánh Phát điện Dầu khí phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động của đơn vị, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ, trí tuệ để chung tay xây dựng Chi nhánh phát triển bền vững và giữ vai trò quan trọng trong ngành Dầu khí của Việt Nam.

Đoàn Thanh niên PVPGB tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2022-2027

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Thay mặt Ban Chấp hành lâm thời, đồng chí Nguyễn Thuận Quỳnh, Bí thư Đoàn Thanh niên PVPGB đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành lâm thời, phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn thanh niên PVPGB hiện có trên 400 đoàn viên, sinh hoạt tại 03 Chi đoàn trực thuộc (01 Chi đoàn tại Hà Nội, 01 Chi đoàn tại Thái Bình và 01 Chi đoàn tại Hậu Giang) chiếm khoảng 25% trên tổng số người lao động của Chi nhánh.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Thanh niên PVPGB trong thời gian lâm thời Đoàn cơ sở đã bước đầu triển khai các hoạt động với nhiều hình thức, nội dung, linh hoạt để gắn công tác triển khai các hoạt động, phong trào của Đoàn với từng thời điểm, từng sự kiện, đảm bảo phù hợp với tình hình. Đoàn Chi nhánh đã đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên PVPGB giàu lòng yêu nước, yêu ngành, yêu nghề có bản lĩnh vững vàng, tri thức phong phú, có khát vọng sáng tạo và có lối sống đẹp, góp phần xây dựng Văn hóa doanh nghiệp - Văn hóa PVPGB “Một đội ngũ - Một mục tiêu”. Bên cạnh đó, Đoàn PVPGB đã tích cực tham gia hưởng ứng chương trình hành động, thực hiện các nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW khóa XI và Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ chính trị và thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.

Đoàn Thanh niên PVPGB tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2022-2027

Toàn cảnh Đại hội

Các chi đoàn trực thuộc luôn tích cực tham gia xây dựng văn hóa Doanh nghiệp PVPGB, trong đó việc tuân thủ tốt quy định về đồng phục công sở và hưởng ứng các hoạt động truyền thông phổ biến các quy định của doanh nghiệp, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho ĐVTN về văn hóa doanh nghiệp, tổ chức hội thảo, nói chuyện chuyên đề về tác phong văn hóa công sở. Đoàn Chi nhánh bước đầu thực hiện công tác thông tin tuyên truyền đối với các hoạt động, sự kiện của Đoàn được đăng tải thường xuyên kịp thời lên các trang báo ngành Dầu khí; tuyên truyền giáo dục nếp sống văn hóa: toàn thể Đoàn viên luôn ý thức hành xử đúng theo Văn hóa doanh nghiệp của Chi nhánh Phát điện, phù hợp với văn hóa Petrovietnam; tích cực góp ý xây dựng Sổ tay văn hóa doanh nghiệp; thực hiện đúng theo 4 giá trị cốt lõi: Khát vọng - Chuyên nghiệp - An toàn - Gắn kết.

Hoạt động ĐTN PVPGB luôn bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh; Tập trung các giải pháp và nguồn lực để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, trong đó chú trọng đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức chuyên ngành về các lĩnh vực hoạt động bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định giám định, kiến thức kinh tế, quản trị tài chính, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Phong trào tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quản lý trong đoàn viên thanh niên, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn tạo đơn vị; Phát huy truyền thống của người lao động Dầu khí, công tác an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được Đoàn Chi nhánh triển khai có hiệu quả.

Trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm công tác Đoàn, phong trào thanh niên thời gian qua, mục tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Chi nhánh Phát điện nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ tập trung tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, khát vọng cống hiến của ĐVTN; thúc đẩy, tạo điều kiện để tuổi trẻ Chi nhánh hăng say lao động, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, sáng tạo, định hướng nghề nghiệp rõ ràng, có ý thức vươn lên khẳng định mình. Đoàn Thanh niên tham gia tích cực vào công tác xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, công bằng, nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện vì tập thể, vì cộng đồng; Chú trọng nâng cao chất lượng của tổ chức đoàn, đoàn viên, làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Xây dựng văn hóa đặc trưng của Đoàn cơ sở PVPGB trong hệ thống tổ chức đoàn Tập đoàn: đạo đức - chuyên nghiệp - trí tuệ. Khẩu hiệu hành động của Đoàn Thanh niên PVPGB trong giai đoạn tới sẽ là "Tuổi trẻ PVPGB Khát vọng - Tiên phong - Bản lĩnh - Sáng tạo".

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Đăng An ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực trong công tác đoàn và phong trào thanh niên mà Ban Chấp hành lâm thời PVPGB đã triển khai trong suốt thời gian qua.

Đoàn Thanh niên PVPGB tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I:

Đồng chí Phạm Đăng An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bên cạnh việc phát huy những thành tích đạt được, triển khai hiệu quả những phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, đồng chí Phạm Đăng An nhấn mạnh, Đoàn Thanh niên PVPGB tiếp tục bám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội diễn ra vào đúng thời điểm Đoàn Thanh niên Tập đoàn đang chuẩn bị khởi động Tháng Thanh niên 2024 với chủ đề "Tuổi trẻ Dầu khí xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", đồng chí Phạm Đăng An đề nghị Đoàn PVPGB tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên một cách tích cực hiệu quả, tiết kiệm; bám sát chủ đề công tác năm của Đoàn Tập đoàn, phương châm hành động, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tốt các công trình, phần việc thanh niên.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo PVPGB, đồng chí Hồ Công Kỳ, đã gửi lời chúc mừng Đoàn Thanh niên PVPGB đã tích cực hoạt động, đóng góp lớn vào thành công chung của Chi nhánh trong thời gian qua.

Đoàn Thanh niên PVPGB tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I:

Đồng chí Hồ Công Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PVPGB phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Hồ Công Kỳ mong muốn đoàn viên, thanh niên PVPGB trong thời gian tới bên cạnh việc tích cực tham gia các phong trào thanh niên sẽ tiếp tục trau dồi, bồi dưỡng, nâng cao năng lực bản thân, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, nêu cao tinh thần khát vọng, lan toả nhiệt huyết của tuổi trẻ, có nhiều suy nghĩ, đóng góp ý tưởng, cống hiến cho sự phát triển bền vững của Chi nhánh.

Đoàn Thanh niên PVPGB tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I:

Đoàn Thanh niên PVPGB tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I:

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành và Bí thư Đoàn Thanh niên PVPGB khóa I

Đoàn Thanh niên PVPGB tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I:

Đồng chí Nguyễn Huy Vượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Chi nhánh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên PVPGB khóa I, nhiệm kỳ 2022-2027

Với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm của tuổi trẻ, Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên PVPGB khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Nguyễn Thuận Quỳnh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên PVPGB khóa I; đồng chí Trần Linh Chi được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư.

Thay mặt Ban Chấp hành khóa I, Bí thư Đoàn Thanh niên PVPGB Nguyễn Thuận Quỳnh tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn Tập đoàn, lãnh đạo Chi nhánh, những ý kiến tham luận tại Hội nghị. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên PVPGB sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên hiệu quả, thiết thực, triển khai nhiều chương trình và hoạt động có ý nghĩa hơn nữa, thể hiện dấu ấn rõ nét của thanh niên Chi nhánh Phát điện, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và phát triển bền vững của Chi nhánh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Khánh An


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​