Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW
Ngày 11/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có 1 tập thể và 2 cá nhân được tuyên dương tại chương trình.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, các Ban xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy Khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư phụ trách công tác xây dựng Đảng tại các đảng bộ trực thuộc; đại diện các tập thể, các cá nhân xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận 01.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong 3 năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để cụ thể hóa, sớm triển khai thực hiện Kết luận. Qua đó, đã tạo được những chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ. Việc học tập, quán triệt và tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW và các chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tiễn và được phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày. Các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; phong trào đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội...; chủ động tham gia xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đặc biệt là các yếu kém trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư; phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng; kiềm chế, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao bằng khen cho các tập thể.

Việc xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hằng năm, hướng dẫn việc đăng ký làm theo Bác được các cấp ủy trong Khối bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình đặc điểm của từng đơn vị, doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao bằng khen cho các cá nhân.

Công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng ở cơ sở; các đảng viên được kiểm tra, giám sát đều nhận thức rõ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, từ đó nâng cao được ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng, học tập và làm theo Bác, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên. Kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động tiêu biểu trong doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị gương mẫu học tập và làm theo Bác.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Đồng chí Lê Đắc Hoá, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cửu Long JOC phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Đắc Hoá, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long (Cửu Long JOC) thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có tham luận về học tập theo Bác. Việc học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành động lực mạnh mẽ dẫn đường cho Đảng bộ Cửu Long JOC đưa ra những giải pháp hiệu quả để vượt qua tất cả những thách thức phải đối mặt. Kết quả là trong giai đoạn 2021-2023, Cửu Long JOC đã giữ vững tuyệt đối an toàn mặt trận sản xuất ngoài biển, kể cả trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát. Trong 3 năm từ 2021-2023 đã khai thác xấp xỉ 40 triệu thùng dầu, doanh thu hơn 3,7 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước xấp xỉ 2,1 tỷ USD, hoàn thành vượt mức mục tiêu sản lượng khai thác hàng năm từ 103-105%, thời gian sản xuất luôn được duy trì mức rất cao trên 99%, là một trong những công ty có hiệu suất hoạt động cao nhất trong các Nhà điều hành dầu khí tại Việt Nam, góp phần vào thành công chung của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trong những năm qua.

Những kết quả mà Cửu Long JOC nói riêng, người lao động Dầu khí nói chung đạt được chính là nhờ không ngừng học tập, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ từ những việc làm nhỏ nhất, là tinh thần lao động quên mình vì sự nghiệp “tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc” như mong muốn của Người lúc sinh thời. Những hành động đẹp đã lan tỏa văn hóa Petrovietnam, là niềm tự hào, là sức mạnh để người Dầu khí tự tin phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chúc mừng các tập thể, cá nhân ngành Dầu khí được tuyên dương.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tuyên dương 25 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW giai đoạn 2021-2024. Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có 1 tập thể và 2 cá nhân được tuyên dương gồm: Đảng bộ Cửu Long JOC; đồng chí Lê Đắc Hoá, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cửu Long JOC và đồng chí Lưu Thế Anh, Bí thư Chi bộ, Giàn trưởng giàn MSP-6 Xí nghiệp Khai thác Dầu khí, Liên doanh Vietsovpetro.

Khánh An


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​