Tài liệu Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Trân trọng giới thiệu Tài liệu phục vụ Hội nghị ngày 5,6/12/2022

1 - Chương trình Hội nghị

2 - Tài liệu học tập Nghị quyết Trung ương 6

3 - Tài liệu hỏi đáp Nghị quyết Trung ương 6
Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​