GIỚI THIỆU

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tên giao dịch quốc tế là VIETNAM OIL AND GAS GROUP, gọi tắt là PETROVIETNAM (viết tắt là PVN) là công ty nhà nước được tiến hành các hoạt động dầu khí và ký kết hợp đồng dầu khí với tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định của pháp luật.

PETROVIETNAM

Là một trong những trụ cột kinh tế của đất nước, thực hiện vai trò là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ, đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước. Tập đoàn có đội ngũ lao động hùng hậu với số lượng gần 60.000 người, có trình độ cao, làm chủ các hoạt động dầu khí ở trong nước và ngoài nước.

PETROVIETNAM

Đã xây dựng được hệ thống công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí đến phát triển công nghiệp khí - điện - chế biến và dịch vụ dầu khí, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng đất nước.

PETROVIETNAM

Là tập đoàn tiên phong trong hợp tác, hội nhập quốc tế và mở rộng đầu tư ra nước ngoài. Đến nay Tập đoàn đang triển khai thực hiện hoạt động dầu khí tại 14 nước trên thế giới.

PETROVIETNAM

Là nòng cốt, là hạt nhân trong việc hình thành nên các khu công nghiệp tập trung tại: Bà Rịa - Vũng Tàu - Đồng Nai - Hiệp Phước, Cà Mau, Dung Quất - Quảng Ngãi - Đà Nẵng, Nghi Sơn - Thanh Hoá...

PETROVIETNAM

Là đơn vị nòng cốt, chủ lực của ngành Dầu khí; là trụ cột, đầu tàu dẫn dắt các lĩnh vực kinh tế khác phát triển; đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Logo

Biểu tượng (Logo) với hai màu chính là màu xanh da trời của nền và màu đỏ của ngọn lửa hai nhánh thể hiện thành quả hoạt động tìm kiếm thăm dò-khai thác và các lĩnh vực hoạt động khác để đưa tài nguyên dầu khí từ lòng đất, lòng thềm lục địa Việt Nam lên phục vụ đất nước. Ngọn lửa đỏ hai nhánh được bắt đầu từ trong lòng chữ V (chữ đầu của từ Việt Nam) được cách điệu tạo cho khoảng trống ở giữa hai ngọn lửa giống hình đất nước. Nhánh màu đỏ cháy lên từ chữ V của hàng chữ màu trắng PETROVIETNAM - tên giao dịch quốc tế của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.


Slogan

Ngày 7-8-2009, Tập đoàn có Chỉ thị số 5940/CT-DKVN về việc triển khai thực hiện quy chế Sử dụng Nhãn hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quy chế này được xây dựng và ban hành với mục đích quảng bá rộng rãi hình ảnh, tăng giá trị thương hiệu của PVN; nâng cao sức cạnh tranh của các công ty, đơn vị thành viên của PVN; quy định chi tiết về sử dụng nhãn hiệu PVN trong các văn bản hành chính, trong giao dịch, hoạt động đối ngoại, kinh doanh và các hoạt động khác phục vụ mục tiêu phát triển doanh nghiệp.


Sứ mệnh

Góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và là đầu tàu kinh tế trong xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hùng cường.

Tầm nhìn chiến lược đến 2035

Phát triển ngành Dầu khí Việt Nam thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, then chốt, hoàn chỉnh, đồng bộ, bao gồm tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tồn trữ, phân phối, dịch vụ và xuất nhập khẩu; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các doanh nghiệp hoạt động trong ngành Dầu khí có tiềm lực mạnh về tài chính và khoa học công nghệ, có sức cạnh tranh cao; chủ động tích cực hội nhập quốc tế.

Văn hóa Dầu khí

Trong các định nghĩa chung, văn hóa doanh nghiệp được hiểu là toàn bộ các giá trị văn hóa được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp và chi phối tình cảm, hoạt động của mọi thành viên trong doanh nghiệp phấn đấu thực hiện các mục đích của doanh nghiệp và xem đó cũng là sự nghiệp của mình.

Và “Văn hóa Dầu khí” chính là đặc trưng văn hóa doanh nghiệp Dầu khí Việt Nam.

Một đặc điểm quan trọng của ngành Dầu khí là ngành kinh tế- kỹ thuật, đòi hỏi trình độ và trí tuệ, đó là điểm tựa của sự phát triển. Lịch sử đã chứng minh các thành tựu của ngành Dầu khí được kiến tạo trên thành công của các giải pháp khoa học kỹ thuật, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến, là thành quả lao động của tập thể các nhà khoa học công nghệ: năng động, sáng tạo, nhiệt tình, biết gắn kết và tích hợp các chuyên môn với nhau, khó tìm thấy một công trình Dầu khí lớn mà không phải là một công trình tập thể. Sự trưởng thành của đội ngũ khoa học kỹ thuật là thành quả của chính sách hội nhập và mở cửa của Đảng triển khai trong ngành Dầu khí.

Văn hóa Dầu khí lấy con người làm gốc, bởi sự thành bại của mỗi doanh nghiệp cũng đều do yếu tố con người. Văn hóa Petrovietnam lấy việc nâng cao tố chất toàn diện của con người làm trọng tâm để nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp, làm cho quan niệm giá trị của doanh nghiệp thấm sâu vào các chế độ, chính sách, từng bước chấn hưng, phát triển doanh nghiệp. Văn hóa dầu khí còn là Tinh thần trách nhiệm, tấm lòng nhân ái chia sẻ với cộng đồng, xã hội đất nước.

Văn hóa của Petrovietnam cũng là truyền thống của nghĩa tình, luôn là mái ấm gia đình của những người lao động Dầu khí. Nét văn hóa doanh nghiệp này phải chăng thể hiện bản sắc văn hóa gia đình của người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung. Một văn hóa doanh nghiệp không chỉ vì mục tiêu lợi nhuận đơn thuần, nó thể hiện tình cảm và trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng và những đồng nghiệp không may mắn, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Văn hóa Dầu khí được nhân rộng và phát triển mạnh mẽ đến các đơn vị thành viên Tập đoàn, ở mỗi đơn vị đã hình thành nét văn hóa riêng của đơn vị vừa phát huy được giá trị văn hóa chung của Tập đoàn Dầu khí vừa xây dựng những nét văn hóa phù hợp với tính chất đặc thù hoạt động của doanh nghiệp. Sự nhận diện doanh nghiệp trong văn hóa doanh nghiệp là thương hiệu và nhãn hiệu. Xây dựng được thương hiệu chính là xác định chữ “tín” với khách hàng đó là điều hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp.

Đã có rất nhiều thương hiệu của Dầu khí quen thuộc của các đơn vị như: PVGas – Năng lượng cuộc sống; PVOil – Năng lượng sạch cho hành tinh xanh; PVI – Ngọn lửa của niềm tin; PVFCCo – Đạm Phú Mỹ cho mùa bội thu; PVEP – hành trình những người đi tìm lửa….và nhiều thương hiệu uy tín khác của các doanh nghiệp Ngành Dầu khí, tạo nên một hình ảnh sinh động, đa dạng về Văn hóa Dầu khí.

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tên giao dịch quốc tế là VIETNAM OIL AND GAS GROUP, gọi tắt là PETROVIETNAM (viết tắt là PVN) là công ty nhà nước được tiến hành các hoạt động dầu khí và ký kết hợp đồng dầu khí với tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định của pháp luật.

PETROVIETNAM

Là một trong những trụ cột kinh tế của đất nước, thực hiện vai trò là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ, đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước. Tập đoàn có đội ngũ lao động hùng hậu với số lượng gần 60.000 người, có trình độ cao, làm chủ các hoạt động dầu khí ở trong nước và ngoài nước.

PETROVIETNAM

Đã xây dựng được hệ thống công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí đến phát triển công nghiệp khí - điện - chế biến và dịch vụ dầu khí, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng đất nước.

PETROVIETNAM

Là tập đoàn tiên phong trong hợp tác, hội nhập quốc tế và mở rộng đầu tư ra nước ngoài. Đến nay Tập đoàn đang triển khai thực hiện hoạt động dầu khí tại 14 nước trên thế giới.

PETROVIETNAM

Là nòng cốt, là hạt nhân trong việc hình thành nên các khu công nghiệp tập trung tại: Bà Rịa - Vũng Tàu - Đồng Nai - Hiệp Phước, Cà Mau, Dung Quất - Quảng Ngãi - Đà Nẵng, Nghi Sơn - Thanh Hoá...

PETROVIETNAM

Là đơn vị nòng cốt, chủ lực của ngành Dầu khí; là trụ cột, đầu tàu dẫn dắt các lĩnh vực kinh tế khác phát triển; đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Logo

Biểu tượng (Logo) với hai màu chính là màu xanh da trời của nền và màu đỏ của ngọn lửa hai nhánh thể hiện thành quả hoạt động tìm kiếm thăm dò-khai thác và các lĩnh vực hoạt động khác để đưa tài nguyên dầu khí từ lòng đất, lòng thềm lục địa Việt Nam lên phục vụ đất nước. Ngọn lửa đỏ hai nhánh được bắt đầu từ trong lòng chữ V (chữ đầu của từ Việt Nam) được cách điệu tạo cho khoảng trống ở giữa hai ngọn lửa giống hình đất nước. Nhánh màu đỏ cháy lên từ chữ V của hàng chữ màu trắng PETROVIETNAM - tên giao dịch quốc tế của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Slogan

Ngày 7-8-2009, Tập đoàn có Chỉ thị số 5940/CT-DKVN về việc triển khai thực hiện quy chế Sử dụng Nhãn hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quy chế này được xây dựng và ban hành với mục đích quảng bá rộng rãi hình ảnh, tăng giá trị thương hiệu của PVN; nâng cao sức cạnh tranh của các công ty, đơn vị thành viên của PVN; quy định chi tiết về sử dụng nhãn hiệu PVN trong các văn bản hành chính, trong giao dịch, hoạt động đối ngoại, kinh doanh và các hoạt động khác phục vụ mục tiêu phát triển doanh nghiệp.

Sứ mệnh

Góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và là đầu tàu kinh tế trong xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hùng cường.

Sứ mệnh

Góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và là đầu tàu kinh tế trong xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hùng cường.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​