Thu ngân sách từ dầu thô 11 tháng đạt gần 69 nghìn tỷ đồng
Luỹ kế 11 tháng, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) từ dầu thô ước đạt 68,97 nghìn tỷ đồng, bằng 144,6% dự toán, tăng 77,6% so cùng kỳ năm 2021.

pvn-hoan-thanh-ke-hoach-khai-thac-dau-tho-trong-nuoc-nam-2018

Ảnh minh hoạ

Bộ Tài chính vừa phát đi thông tin về tình hình thu chi NSNN 11 tháng. Theo đó, thu NSNN tháng 11 ước đạt 134,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng ước đạt gần 1.638,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán, tăng 17,4% so với cùng kỳ 2021, trong đó ngân sách trung ương ước đạt 114,9% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 117,4% dự toán.

Đáng chú ý, thu từ dầu thô 11 tháng ước đạt 68,97 nghìn tỷ đồng, bằng 144,6% dự toán, tăng 77,6% so cùng kỳ năm 2021; thu nội địa 11 tháng năm 2022 ước đạt 1.300,7 nghìn tỷ đồng, bằng 110,5% dự toán, tăng 13,5% so cùng kỳ năm 2021; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập 11 tháng năm 2022 ước đạt gần 263,5 nghìn tỷ đồng, bằng 132,4% dự toán, tăng 25,1% so cùng kỳ năm 2021 (trên cơ sở: tổng số thu thuế ước đạt 402,4 nghìn tỷ đồng, bằng 114,3% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 138,95 nghìn tỷ đồng, bằng 90,8% dự toán).

Về chi NSNN, tTổng chi cân đối NSNN tháng 11 ước đạt 154,5 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi 11 tháng ước đạt 1.359 nghìn tỷ đồng, bằng 76,2% dự toán, tăng 7,1% so cùng kỳ năm 2021, trong đó: Chi đầu tư phát triển ước đạt 338,3 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% dự toán Quốc hội quyết định, đạt 58,33% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi ước đạt 82,8 nghìn tỷ đồng, bằng 79,8% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 935,7 nghìn tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán.

“Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 11 tháng được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN”, Bộ Tài chính thông tin.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​