Công đoàn Vietsovpetro tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Ngày 16/6/2023, tại TP Vũng Tàu, Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Dũng – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn Vietsovpetro tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Các đại biểu tham dự tham gia Lễ chào cờ

Về phía Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) có đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch CĐ DKVN; các đồng chí Phó chủ tịch: Nguyễn Mạnh Kha, Vũ Anh Tuấn cùng đại diện các Ban Chuyên môn/Văn phòng CĐ DKVN.

Công đoàn Vietsovpetro tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Văn nghệ chào mừng đại hội

Về phía Vietsovpetro có đồng chí Vũ Mai Khanh – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Vũ Việt Kiều – Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, đại diện BCH Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Vietsovpetro, các đồng chí Lãnh đạo các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc Vietsovpetro; các đồng chí Nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Công đoàn, các đồng chí thành viên các Ban chuyên đề, cán bộ Công đoàn chuyên trách Vietsovpetro các thời kỳ, lãnh đạo Ban Liên lạc hưu trí Vietsovpetro và 186 đại biểu đại diện cho hơn 6.000 CBCNV-NLĐ Vietsovpetro.

Đại hội đã nghe các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo: Báo cáo Tổng kết của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2018 - 2023; các đại biểu tham gia góp ý kiến với hoạt động Công đoàn qua các tham luận.

Công đoàn Vietsovpetro tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình bày báo cáo Tổng kết của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028

Giai đoạn 2018 - 2023, là một giai đoạn khó khăn đối với Liên doanh Việt Nga – Vietsovpetro khi khai thác dầu tiếp tục suy giảm, giá dầu xuống thấp, biến động khó lường, bên cạnh đó là đại dịch Covid-19, tình hình chiến sự tại Ukraine đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Vietsovpetro. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietsovpetro và Công đoàn DKVN, sự phối hợp chặt chẽ của tổ chức Công đoàn các cấp trong hệ thống Công đoàn Vietsovpetro cùng với truyền thống của đơn vị hai lần Anh hùng lao động, Công đoàn Vietsovpetro đã hoàn thành tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình. Công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chế độ phúc lợi cho đoàn viên, người lao động được đảm bảo. Đặc biệt giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo Vietsovpetro và Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của đoàn viên và người lao động, vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đảm bảo duy trì ổn định hoạt động SXKD, đảm bảo được việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Công tác thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” được các tập thể, cá nhân người lao động tích cực tham gia; công tác sáng kiến sáng chế là một trong những thế mạnh của Vietsovpetro được công đoàn Vietsovpetro phối hợp chặt chẽ với Hội đồng sáng kiến – sáng chế theo dõi, hỗ trợ và kịp thời khuyến khích và khen thưởng. Trong nhiệm kỳ 2018-2023 Vietsovpetro đã có 3.572 lượt CBCNV tham gia viết sáng kiến, hàng năm hoạt động SKSC đã đem lại lợi ích cho Vietsovpetro hơn 10 triệu USD…

Các công tác khác như công tác Nữ công, An sinh xã hội, công tác tuyên truyền… trong giai đoạn vừa qua được đẩy mạnh và để lại nhiều dấu ấn đậm nét với kết quả sôi nổi, tích cực.

Công đoàn Vietsovpetro tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tổng Giám đốc Vietsovpetro Vũ Mai Khanh phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Tổng giám đốc Vietsovpetro Vũ Mai Khanh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Công đoàn Vietsovpetro đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Công đoàn Vietsovpetro luôn là nơi tập hợp tinh thần đoàn kết, là mái nhà chung thân thương của người lao động, cùng Đảng ủy, Ban lãnh đạo động viên, chăm lo đời sống, tinh thần để người lao động luôn yên tâm, gắn bó với Vietsovpetro ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Chính nhờ những hoạt động thiết thực, hiệu quả đó mà Vietsovpetro có tầm vóc như ngày hôm nay, là thương hiệu dầu khí mạnh, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Tổng giám đốc Vietsovpetro Vũ Mai Khanh nhấn mạnh, để hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Hội đồng Vietsovpetro đặt ra cũng như thực hiện các định hướng chiến lược trên, sự phấn đấu nỗ lực của từng cá nhân CBCNV, tinh thần đoàn kết, vì mục tiêu chung của của tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro đóng vai trò then chốt. Tổng giám đốc Vũ Mai Khanh đề nghị các cấp Công đoàn trong Vietsovpetro tiếp tục là trung tâm đoàn kết, tuyên truyền, vận động người lao động hiểu, ủng hộ và thực hiện các giải pháp mà Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc đề ra; tích cực tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp Vietsovpetro; khuyến khích cán bộ đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phòng trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tham gia quản lý tốt mạng lưới an toàn vệ sinh viên; quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động vì mục tiêu chung là sự phát triển ổn định của Vietsovpetro, là điều cốt lõi để hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro ngày càng phát triển, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên, đó cũng là cách bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Công đoàn Vietsovpetro tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan, Chủ tịch CĐ DKVN biểu dương và đánh giá cao các kết quả khá toàn diện trong các mặt hoạt động mà Công đoàn Vietsovpetro nhiệm kỳ 2018-2023 đã đạt được. Trong đó có các kết quả nổi bật như: công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa trong liên doanh; đặc biệt là chăm lo đời sống tinh thần, vật chất NLĐ thông qua các phong trào văn hoá thể thao, văn nghệ sôi nổi, tích cực và có dấu ấn của tổ chức Công đoàn; đồng hành tốt với chuyên môn trong các hoạt động thi đua trên các công trình trọng điểm; các phong trào thi đua lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt kết quả tích cực giúp nâng cao hiệu quả trong công tác SXKD;... Bên cạnh đó, Công đoàn Vietsovpetro là cầu nối giúp CĐ DKVN kết nối với các nước, triển khai các hoạt động đối ngoại như hợp tác với trung tâm công đoàn Cu Ba, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Chủ tịch Nghiêm Thùy Lan khẳng định, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với sự đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết, trách nhiệm, Công đoàn Vietsovpetro đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững của Vietsovpetro, góp phần vào phong trào công đoàn của ngành Dầu khí Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ mới với những dự báo về những thách thức khó khăn trong hoạt động SXKD cũng như công tác Công đoàn, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thuỳ Lan đề nghị Công đoàn Vietsovpetro tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, với truyền thống hơn 40 năm, nỗ lực vượt qua những khó khăn thách thức, khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thành tốt Nghị quyết của Đại hội XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn Vietsovpetro tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Công đoàn Vietsovpetro đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Công đoàn Vietsovpetro tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan trao tặng Cờ thi đua của CĐ DKVN cho Công đoàn Vietsovpetro

Công đoàn Vietsovpetro tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha và đồng chí Vũ Anh Tuấn trao tặng biểu trưng của CĐ DKVN cho các tập thể đã có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động chuyên đề nhiệm kỳ 2018 – 2023

Công đoàn Vietsovpetro tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đồng chí Vũ Mai Khanh và đồng chí Nguyễn Quốc Đạt trao tặng biểu trưng của Công đoàn Vietsovpetro cho các Công đoàn CSTV và các ban chuyên đề

Nhân dịp này, Công đoàn Vietsovpetro cũng vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ tổ quốc giai đoạn 2018-2023; CĐ DKVN trao tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Vietsovpetro vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng thời trao tặng biểu trưng cho các tập thể đã có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động chuyên đề nhiệm kỳ 2018 – 2023; Công đoàn Vietsovpetro trao tặng biểu trưng cho các Công đoàn CSTV đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn, đồng thời trao tặng biểu trưng cho các Ban chuyên đề đã có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động chuyên đề nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Công đoàn Vietsovpetro tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Công đoàn Vietsovpetro tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại đại hội

Với tinh thần làm việc dân chủ, công khai, minh bạch, Đại hội đã tiến hành Bầu BCH khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 18 đồng chí. Đại hội cũng bầu 18 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn DKVN lần thứ VII; bầu 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội LĐLĐ tỉnh BR-VT lần thứ VII.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH khoá mới đã tiến hành bầu ra BTV gồm 05 đồng chí; bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Vietsovpetro. Theo đó, đồng chí Hoàng Phúc Long được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch gồm: đồng chí Nguyễn Đức Tiến và đồng chí Nguyễn Thanh Phong.

Công đoàn Vietsovpetro tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan và đồng chí Vũ Mai Khanh tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Vietsovpetro khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn Vietsovpetro tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

BCH Công đoàn Vietsovpetro khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội

Công đoàn Vietsovpetro tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tặng hoa tri ân các đồng chí nhiệm kỳ cũ không tham gia nhiệm kỳ mới

Công đoàn Vietsovpetro tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đồng chí Vũ Mai Khanh tặng bức trướng của Đảng ủy Vietsovpetro chúc mừng Đại hội Công đoàn Vietsovpetro

Với tinh thần “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển” mà Đảng ủy Vietsovpetro trao tặng Đại hội, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro nhiệm kỳ mới, đồng chí Hoàng Phúc Long – Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro nhiệm kỳ 2023-2028, hứa sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy những thành quả to lớn đã đạt được trong hơn 40 năm qua; tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa người lao động và người sử dụng lao động, để góp phần xây dựng và duy trì mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ ở Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho NLĐ, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó trong tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro.

An Nhiên - Quang Bộ


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​