Bài 1: Đảng ủy Petrovietnam đặt người lao động lên hàng đầu
Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch cụ thể để làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có nhiều chuyển biến về cơ bản, từng bước khắc phục hạn chế, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Giai đoạn 2016-2021, tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, khó dự đoán đã tác động sâu sắc đến mọi mặt chính trị, kinh tế, xã hội của các quốc gia. Ở trong nước, Đảng ta đặc biệt quan tâm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là thời kỳ Petrovietnam phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chủ quan và khách quan chưa từng có trong lịch sử phát triển của ngành Dầu khí. Trong đó, những vấn đề nội tại của Tập đoàn cùng với sự biến động phức tạp của ngành công nghiệp dầu mỏ và tình hình dịch bệnh đã tác động trực tiếp đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, tư tưởng người lao động…


Đảng ủy Petrovietnam xác định việc học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước hết phải hướng đến người lao động (Ảnh tư liệu chụp trước 27/4/2021)

Trước bối cảnh đó, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, sự hỗ trợ của các bộ/ngành/địa phương, Petrovietnam vẫn duy trì tốc độ phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; đi đầu trong mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông và giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược kinh tế biển Việt Nam.

Đảng ủy Tập đoàn xác định việc học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước hết phải hướng đến người lao động; xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước đối với quốc gia, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách, cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Trong 5 năm qua, Tập đoàn đã ban hành 32 văn bản chỉ đạo, đã tạo nên hệ thống bài bản hướng dẫn và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Định kỳ hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn ra nghị quyết giao nhiệm vụ cho cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy/đơn vị trực thuộc Tập đoàn; Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn ban hành Chương trình hành động, kế hoạch cá nhân người đứng đầu trong cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách cụ thể và đồng bộ, đúng phương châm chỉ đạo của Trung ương. Các cấp ủy, đoàn thể đã bám sát nội dung kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn, triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế tại đơn vị, đảm bảo tính khả thi cao.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng như chuyên đề hằng năm được Tập đoàn và các đơn vị, đoàn thể triển khai tích cực, hiệu quả. Từ đặc thù của ngành Dầu khí, Tập đoàn và các đơn vị, đoàn thể đã chủ động lồng ghép tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động với nhiều hình thức nội dung phong phú, khai thác tối đa hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin, hệ thống trực tuyến.

Cùng với việc mời các báo cáo viên Trung ương, các chuyên gia có kinh nghiệm về truyền đạt, giới thiệu chuyên đề, các đồng chí thường trực cấp ủy, đơn vị, đoàn thể các cấp trong toàn Tập đoàn đã trực tiếp quán triệt và triển khai các nội dung, giải pháp thực hiện của cấp mình. Trong quá trình học tập tổ chức viết thu hoạch, thảo luận, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn, làm rõ nội dung của Chỉ thị bằng nhiều hình thức: lồng ghép với các hoạt động sơ, tổng kết định kỳ, các hoạt động về nguồn, tọa đàm, nghe nói chuyện thời sự... các cấp ủy/đoàn thể trực thuộc Tập đoàn đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, chi đoàn, chi hội, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị và chú trọng đi vào thực chất hơn.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tổ chức hàng trăm hội nghị (trực tiếp và trực tuyến) cho hàng vạn lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú học tập, quán triệt Chỉ thị 05 (những đồng chí không tham dự được hội nghị học tập đều được cung cấp tài liệu tự nghiên cứu). Nhìn chung, các đồng chí được triệu tập tham dự các lớp học có ý thức học tập và tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, quy định của Ban tổ chức, số đại biểu có mặt đạt trung bình trên 97%, nhiều hội nghị đạt 100%.

Tại các hội nghị đều có nội dung cụ thể liên hệ với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cá nhân để đề ra phương hướng, nhiệm vụ phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; được xem là một trong những tiêu chuẩn để kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm.

Có thể thấy rằng, từ việc quán triệt đầy đủ tinh thần của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, có kế hoạch triển khai bài bản và mục tiêu rõ ràng, noi theo tấm gương của Bác, nhiều cán bộ, đảng viên đã khắc phục được những mặt hạn chế, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Trong 5 năm qua, 100% cấp ủy/đoàn thể đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 toàn khóa và các chuyên đề hằng năm. 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Petrovietnam đã xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​