Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
Ngày 13/02/2023, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 955-HD/ĐU về việc Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023.

    Phòng Tư tưởng và văn hoá doanh nghiệp, Ban TT&VHDN Tập đoàn đăng tải Hướng dẫn để các đồng chí tổ chức triển khai thực hiện tại tổ chức đảng, đơn vị.
Hướng dẫn tại đây. 


 

 


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​