Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PSW): Quý 3 lãi 23 tỷ đồng – cao nhất trong lịch sử niêm yết
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PSW) đạt gần 41 tỷ đồng LNST cao gấp 8,7 lần cùng kỳ.

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo South West, PSW) đã công bố BCTC quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ.

 

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 566 tỷ đồng tăng 58,5% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt gần 36 tỷ đồng cao gấp 3,6 lần so với quý 3/2020.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng mạnh trong khi chi phí của hoạt động này không phát sinh. Kết quả sau khi trừ các khoản cho phí PSW lãi sau thuế 23,4 tỷ đồng cao gấp nhiều lần con số 223 triệu đồng của quý 3/2020 - Đây cũng là con số lãi cao nhất trong lịch sử niêm yết của PSW.

 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, PSW đạt 1.529 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 32% cùng kỳ, LNST đạt gần 41 tỷ đồng cũng tăng cao gấp 8,7 lần so với số lãi đạt được của 9 tháng đầu năm 2020.

Năm 2021, PSW đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.697 tỷ đồng và lãi trước thuế 10 tỷ đồng lần lượt giảm 4,8% và 4,6% so với thực hiện năm 2020.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, PSW đã hoàn thành được 90% mục tiêu về doanh thu và đã vượt tới 410% mục tiêu về lợi nhuận.

.

Trên sàn niêm yết giá cổ phiếu PSW cũng ghi nhận mức tăng giá ấn tượng, cổ phiếu này hiện được giao dịch ở mức giá 20.500 đ/CP cao gấp hơn 2 lần so với phiên giao dịch hồi đầu năm.

Việt Dũng

Theo cafef.vn


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​