Tự hào văn hóa Petrovietnam, phát huy bản sắc PV GAS
Trong hơn 31 năm hình thành và phát triển, trên từng nấc thang vươn cao, văn hóa doanh nghiệp (VHDN) luôn là sức mạnh tinh thần, điểm tựa vững chãi để nâng cánh khát vọng PV GAS. Đó là ánh sáng hun đúc, tiếp nối từ truyền thống của những Người đi tìm lửa đến việc hiện thực hóa sứ mệnh mang nguồn năng lượng từ thiên phục vụ sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và đất nước của tinh thần, khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ bao thế hệ người lao động PV GAS.

Nâng tầm văn hóa Petrovietnam tại PV GAS

Nhận thức vai trò quan trọng của VHDN trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, “Đề án Tái tạo văn hoá Petrovietnam” gắn với phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” đã và đang được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề cao như một nhiệm vụ hàng đầu cần hoàn thiện và đẩy mạnh triển khai trong toàn Tập đoàn với mục tiêu hướng đến đưa VHDN đi vào cuộc sống, để tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho mỗi thành viên giữ vững niềm tin, cùng hành động hiệu quả, thiết thực đóng góp trong công cuộc xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Petrovietnam trong thời kỳ mới.

Đồng hành cùng NLĐ, tích cực bảo vệ an ninh - an toàn Hệ thống khí trong mùa dịch bệnh

Cùng tự hào phát triển VHDN Petrovietnam và phát huy bản sắc văn hóa PV GAS, Ban lãnh đạo PV GAS xác định việc xây dựng VHDN là nhiệm vụ quan trọng, được thực hiện thường xuyên, kiên trì, bền bỉ, với sự vào cuộc sâu rộng của đội ngũ lãnh đạo đến từng CBCNV. Trong hành trình đó, PV GAS tập trung phát triển đội ngũ CBCNV trình độ cao, tác phong công nghiệp, chuyên nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển và hội nhập; chú trọng củng cố, thực hành VHDN, tái tạo lại những giá trị cốt lõi, cập nhật những yếu tố mới, những xu hướng của thời đại, phát huy liên tục nhằm tạo hệ giá trị văn hóa tốt đẹp cho sự phát triển bền vững, ngày càng lớn mạnh của PV GAS.

PV GAS trên hành trình hiện thức hóa sứ mệnh trong ngành công nghiệp khí

Qua 31 năm hình thành và phát triển, PV GAS đã trở thành Tổng công ty lớn mạnh với 19 đơn vị trực thuộc/thành viên, gần 3.000 CBCNV có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm, năng động, sáng tạo. Hiện nay, mỗi năm PV GAS cung cấp nguồn nguyên, nhiên liệu để sản xuất gần 15% sản lượng điện, 70% nhu cầu đạm cả nước và nhiên liệu cho nhiều khu công nghiệp; chiếm lĩnh 100% thị phần khí khô, khoảng 70% thị phần bán buôn và khoảng 12% thị phần bán lẻ LPG nội địa. Với những thành tựu to lớn đạt được, PV GAS trở thành nhà vận chuyển và cung cấp khí khô lớn nhất tại Việt Nam, nhà sản xuất và kinh doanh LPG số 1 tại Việt Nam; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao cho, cũng như góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia.

Thành quả 31 năm xây dựng và phát triển, trải qua các thăng trầm, năm tháng ấy luôn gắn liền với khát vọng của những Người đi tìm lửa để hiện thực hóa sứ mệnh “Mang nguồn năng lượng sạch từ thiên nhiên phục vụ sự nghiệp phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và đất nước”. Ở đó, những con người PV GAS luôn bền chí, đồng lòng cùng với sự kiên trì bền bỉ, lao động, sáng tạo, đoàn kết, đổi mới, được tôi rèn qua thử thách, để hun đúc nên 5 giá trị cốt lõi “An toàn – Chuyên nghiệp – Đổi mới – Hợp tác và Hiệu quả”, đó chính là trụ cột quan trọng hiện thực hóa ước mơ đưa PV GAS trở thành lá cờ đầu trong ngành công nghiệp Khí Việt Nam.

Chú trọng tính thực thi

“An toàn – Chuyên nghiệp – Đổi mới – Hợp tác và Hiệu quả”, những giá trị cốt lõi trong VHDN PV GAS. Đó không đơn thuần là định hướng, chủ trương, còn là sự cam kết thực thi bằng hành động cụ thể của đội ngũ lãnh đạo và những người lao động vì một PV GAS phát triển thịnh vượng và bền vững. Đây là kim chỉ nam, đồng hành trong mọi hoạt động trên hành trình tiếp tục kế thừa và thực hiện sứ mệnh ngành công nghiệp Khí của mỗi thành viên trong đại gia đình PV GAS.

Người lao động PV GAS hành động “An toàn – Chuyên nghiệp – Đổi mới – Hợp tác và Hiệu quả”

Trong đó, “An toàn” được xác định là điều kiện tiên quyết để đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD. Với đặc thù hoạt động trong ngành năng lượng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro về an ninh, an toàn, Văn hóa an toàn luôn được PV GAS đề cao, chú trọng xây dựng và triển khai nghiêm túc, chuyên nghiệp gắn liền với mọi hoạt động. Khi thực hiện công việc CBCNV PV GAS được đào tạo, định hướng về việc phân tích rủi ro, cơ hội, kiểm soát thay đổi để giảm thiểu rủi ro và tận dụng cơ hội cải tiến; chuẩn mực hóa các quá trình thực hiện công việc; tuân thủ các quy trình và quy định làm việc; có ý thức bảo vệ con người, tài sản, môi trường.

“Chuyên nghiệp” được thể hiện ở sự lành nghề, chuyên môn vững vàng, chuyên tâm và tận lực với nghề nghiệp, công việc. Những điều này ở PV GAS được thực thi qua việc xác định mục tiêu rõ ràng, thực hiện công việc theo chuẩn mực, đam mê và tận tâm; điềm tĩnh, cân bằng được lý trí và cảm xúc trong giải quyết vấn đề; trách nhiệm, cẩn trọng và chu toàn ngay cả trong những công việc nhỏ nhất, đơn giản nhất.

Trong xã hội phát triển không ngừng, nếu đi theo lối mòn, không đổi mới chắc chắn sẽ bị tụt lại, bị đào thải, do vậy giá trị “Đổi mới” – luôn được xem trọng như là động lực chính để PV GAS phát triển không ngừng. PV GAS định hướng người lao động phải ý thức không ngừng học hỏi, chủ động xác định và lựa chọn cơ hội để cải tiến; có phương pháp làm việc mới mang lại hiệu quả cao; ứng dụng các giải pháp tốt hơn, hiệu quả hơn.

PV GAS thường xuyên tổ chức các chương trình Hiến máu nhân đạo, ủng hộ cộng đồng

“Muốn đi xa hãy đi cùng nhau”, yếu tố “Hợp tác” luôn được PV GAS đề cao. Tại PV GAS điều này được thể hiện ở việc luôn thống nhất trong chủ trương và hành động nhằm hợp thành một khối thống nhất, chung tay góp sức vì mục tiêu chung. Mỗi người lao động tôn trọng sự đa dạng, khác biệt về giới tính, tuổi tác, tính cách, vùng miền văn hóa của nhau, cùng chia sẻ khó khăn, vướng mắc cũng như thành công; giúp đỡ nhau giải quyết các vấn đề công việc; cởi mở, trân trọng và tiếp thu những ý kiến đóng góp;… tôn trọng quyết định của tập thể. Sự hợp tác còn thể hiện ở việc PV GAS cam kết thực hiện theo triết lý kinh doanh đề ra với khách hàng, đối tác; nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu PV GAS, trên cơ sở minh bạch và thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, triển khai Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Khí trong nỗ lực đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Và để đánh giá hoạt động của một doanh nghiệp thì “Hiệu quả” luôn là tiêu chí quyết định. Để thực hiện điều này, VHDN PV GAS định hướng người lao động khi thực hiện công việc phải có mục tiêu rõ ràng, tối ưu hóa, tránh lãng phí và tiết kiệm nguồn lực; kiến thức vững vàng, kỹ năng thành thục và tập trung cao độ trong thực thi; đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ; sản phẩm làm ra phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đây cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu suất lao động, làm cơ sở để trả lương; thưởng, phạt hợp lý, tạo động lực phấn đấu, lao động sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Từ 5 giá trị cốt lõi của VHDN, PV GAS cũng xây dựng nên bộ quy ước văn hóa ứng xử trong Tổng công ty, không chỉ xác định hành vi chuẩn mực mà cách ứng xử của CBCNV PV GAS còn thể hiện thái độ, tâm thế trong “xử lý công việc”, “ứng xử với bản thân, đồng nghiệp”, “ứng xử với khách hàng, đối tác”; “ứng xử trên mạng xã hội”…

Mang những nguồn cung LPG mới đến khắp mọi vùng đất nước

Năm giá trị cốt lõi “An toàn – Chuyên nghiệp – Đổi mới – Hợp tác và Hiệu quả” đã và đang tiếp tục thấm sâu vào trái tim và khối óc của nhiều thế hệ người lao động PV GAS đã được minh chứng qua hơn 31 năm xây dựng và phát triển, bằng sự đồng lòng, đồng sức, bản lĩnh, nhiệt huyết, trí tuệ làm nên những thành quả rất đáng tự hào. Cùng những thành quả đạt được, tập thể PV GAS cũng ý thức rất rõ về những biến động không ngừng của thị trường, thách thức của dịch bệnh Covid - 19, sự cạnh tranh khốc liệt từ các nguồn năng lượng tái tái tạo. Tất cả những khó khăn đó sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến thực hiện chiến lược phát triển của PV GAS.

Trong chặng đường phát triển mới, bên cạnh những giải pháp trên các mặt SXKD, toàn thể PV GAS luôn tin tưởng mãnh liệt rằng các giá trị VHDN sẽ luôn là động lực, là sức mạnh to lớn để PV GAS có thể vượt lên chính mình, luôn tự hoàn thiện, tự đổi mới để đương đầu, đẩy lùi mọi khó khăn thách thức, vững vàng tiến bước trên hành trình thực hiện sứ mệnh “Mang nguồn năng lượng sạch từ thiên nhiên phát triển động đồng doanh nghiệp, người dân và đất nước”.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​