Đề cương tuyên truyền kết qủa kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV
Ngày 13/01/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã soạn thảo Đề cương tuyên truyền kết qủa kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV.

Phòng Tư tưởng và văn hoá doanh nghiệp, Ban TT&VHDN Tập đoàn đăng tải nội dung Đề cương tuyên truyền tại đây.Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​